Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke predikatiiviadverbiaalina > § 534 Haluamme säädökset purettavaksi vrt. purettavan

§ 534 Haluamme säädökset purettavaksi vrt. purettavan

Silloin kun hallitseva verbi voi saada lausetäydennyksen, objektin ja VA-partisiipin translatiivin muodostamalla rakenteella on samanlainen tehtävä kuin referatiivirakenteella (» § 538). Tällaisen rakenteen kanssa esiintyvät tulevaan toimintaan tähtäämistä tarkoittavat transitiiviverbit, joiden yhteydessä referatiivirakenne ei ole tyypillinen (» § 473); partisiippi voi olla aktiivi- (a) tai passiivimuotoinen (b). Aktiivinen VA-partisiippilauseke esiintyy lisäksi täydennyksenä ilmaistaessa arviointia ja luokittelua (c) (» § 485). Tällöin partisiippi on intransitiivinen.

(a)
Nyt arviointi esitetään tapahtuvaksi kolmen vuoden jaksoissa. (L) | – Mitä te odotatte tältä illalta? – Että kaikki onnistuu ja menee sillä tavalla kun ne on tarkoitettu, öö meneväksi. (TV)
(b)
Kaupan Keskusliitto haluaa vähittäiskaupan aukiolosäännökset purettaviksi lakimuutoksella (l) vrt. Liitto haluaa säännökset purettavan. | Virtain Patalanmajan koulu eli Vaskuun koulu, esitetään lakkautettavaksi syksystä 1996 alkaen. (l)
(c)
Helsingin historia lasketaan alkavaksi 12. kesäkuuta 1550 annetusta kuninkaallisesta määräyksestä, – –. (L) vrt. Helsingin historian lasketaan alkavan vuodesta 1550. | Meidät mielletään kuuluvaksi nokialaiseen musiikkielämään. (l) | onks tässä joku jakso minkä sä ajattelit kuuluvaks siihen – – lukuun (P)

Objekti ja sitä luonnehtiva predikatiiviadverbiaali muodostavat näissä tapauksissa merkitykseltään lauseytimen kaltaisen kokonaisuuden. Esimerkiksi lauseessa Liitto haluaa aukiolosäädökset purettavaksi objekti ei ole haluta-verbin argumentti (liitto ei halua säädöksiä), vaan objekti ja predikatiiviadverbiaali edellyttävät toisiaan. Kuten referatiivirakenteessakin, partisiippilausekkeen jäsenet voivat tässä yhteydessä olla erillään toisistaan (d).

(d)
Ehkä tapoihin katsotaan kuuluvaksi, että nämä kysymykset ratkaistaan työryhmissä ilman edeltävää keskustelua. (l) vrt. Tapoihin katsotaan kuuluvan, että – –.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot