Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivilauseke nominin määritteenä > Infinitiivi adjektiivin yhteydessä > § 510 Tämä on ~ nyt on oikea hetki tehdä päätös

§ 510 Tämä on ~ nyt on oikea hetki tehdä päätös

Kun pykälässä 509 mainitun tyyppinen adjektiivi määrittää substantiivia, se mahdollistaa A-infinitiivilausekkeen esiintymisen tämän jäljessä:

(a)
Tämä on vaikea väite hyväksyä. vrt. Tämä väite on vaikea hyväksyä.

A-infinitiivilausekkeen mahdollistaa NP:ssä myös muu adjektiivi, kun sitä puolestaan määrittää riittävyyttä tai liiallisuutta ilmaiseva astemäärite kuten liian, sopivan tai tarpeeksi (» § 550). Infinitiivilauseke ilmaisee, minkä toiminnan kannalta ominaisuutta arvioidaan. Tavallinen on rakenne, jossa sana paikka tai jokin aikaa tarkoittava substantiivi liittyy olla-verbiin:

 
        hyvä ~ sopiva
~ oikea ~ väärä
~ sopimaton
~ liian + ADJ
paikka ~ ikä
aika ~ ajankohta
hetki ~päivä
  tehdä jotakin.
Tämä on      
Nyt on      
         

Näissä rakenteissa infinitiivillä voi olla objekti, toisin kuin pykälässä 509 käsitellyissä rakenteissa; sillä on usein myös muita laajennuksia. NP kuuluu useimmiten tilalauseeseen (b) tai toimii predikatiivina (c) tai predikatiiviadverbiaalina (d). Muunlaisena adverbiaalina se ei juuri esiinny: *Tapasimme sopivana päivänä lähteä retkelle.

(b)
RP:ssä ajatellaan, että nyt ei ole sopiva ajankohta kiistellä parlamentin maallisista säännöistä. (l) | Sitäkin on sopiva hetki miettiä, miten me kehitämme edunvalvontaamme – –. (l)
(c)
Mikä on sinusta sopiva ikä aloittaa alkoholin käyttö? (l) | Vuosi on liian lyhyt aika arvioida uudistuneen järjestön vaikuttavuutta. (l) | Tietokoneen näyttö on ehdottomasti miellyttävämpi ympäristö koostaa musiikkia ja muokata esityksen ominaisuuksia kuin syntetisaattorin pieni painikkeilla ohjattava nestekideruutu. (l)
(d)
Asepalvelusta harkitsevista teini-ikäisistä monet pitivät sitä sopivana tapana viettää välivuosi esimerkiksi ennen opiskelujen aloittamista. (l) | Viikko tuntuu lyhyeltä ajalta tutustua edes osaan saaren menneisyydestä, – –. (l)

Ainakin tilalauseissa kuten (b) voi infinitiivilausekkeessa joskus olla genetiivisubjekti (e). Rakenteellisesti tällaiset tapaukset vastaavat nesessiivirakennetta (» § 505): Liekin on sopiva aika ~ mahdollista ~ täytyy leimahtaa.

(e)
Liekki leimahti sitten, kun sen oli sopiva aika leimahtaa. (l) | Kun talvi tulee, talkoomiesten on sopiva hetki hengähtää. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot