Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > Temporaalirakenteen subjekti ja subjektiton essA-rakenne > § 547 Subjektiton rakenne: odottaessa; kroppa rentoutuu tanssiessa

§ 547 Subjektiton rakenne: odottaessa; kroppa rentoutuu tanssiessa

Aktiivimuotoinen essA-rakenne esiintyy myös ilman subjektia tai possessiivisuffiksia, ja subjektin tulkinta on avoin (vrt. tavan infinitiivirakenteet » § 520). Rakenne on tällöin yleensä verbiloppuinen. Subjektiton rakenne esiintyy ensinnäkin yksipersoonaisessa passiivilauseessa (a). Rakenteen ja hallitsevan lauseen implisiittisiä subjekteja ei välttämättä tulkita samatarkoitteisiksi (b).

(a)
Käytännössä tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa koira ei pääsekään takaisin kotimaahan. Lähtiessä kun näitä papereita ei kysytä. (l) | Uutisen lopussa sanotaan, että voittoja hakiessa vaaditaan aina henkilöllisyyden todistamista väärinkäytösten estämiseksi. (l)
(b)
Virkailija kehotti minua tulemaan iltapäivällä uudestaan. Odottaessa ei tiliä voida avata. (l) [odottaja ≠ tilin avaaja] | Olisiko mahdollista saada työttömyyskassoille uudet soveltamis- ja laskentaohjeet, miten varallaolotunnit huomioidaan soviteltua päivärahaa laskiessa? (a) [laskija = huomioija]

Kun hallitseva rakenne on aktiivissa, se on tyypillisesti intransitiivinen ja sen subjekti elotontarkoitteinen (c). Elollistarkoitteinenkin hallitseva subjekti voi olla ainakin sellaisten usein käytettyjen temporaalirakenteiden tapauksessa kuin odottaessa (d).

(c)
Kroppa rentoutuu tanssiessa (P) | On se kumma juttu, että satoi tai paistoi, niin mökillä ollessa lause ”mulla ei oo mitään tekemistä” on aivan tuntematon. (l) | – – tapa, jolla valta otetaan, ei unohdu vallassa ollessakaan. (l) | Toinen vahva tiimi on Jannen bändi Mistral, joiden kanssa kulkiessa ei aika käy tylsäksi. (l) | Asiakas saattaa hyvinkin olla jonossa, ja linja voi aueta odottaessa. (l)
(d)
Idea on, että ihmiset saavat soittaa puhelimella ja toivoa mitä tahansa suomalaista kappaletta, vaikka Metsäkukkia. Me sitten sovitamme sen odottaessa ja esitämme oman jazz-versiomme saman tien. (l)

Etenkin puhutussa kielessä subjektitonta essA-muotoa käytetään hallitsevan rakenteen kanssa samasubjektisenakin (e). Muutenkin samasubjektinen tulkinta on aina mahdollinen silloin, kun hallitseva lause on nollapersoonainen (f). Samasubjektisuutta voi tosin tällöinkin osoittaa possessiivisuffiksi: Tutussa kaupungissa kulkiessaan näkee yhä vähemmän.

(e)
En haluaisi käyttää tätä esimerkkiä koska arvaan ja luulen että moni siellä (.) siellä kuvaruutua katsoessa voi loukkaantua tästä mutta. (tv) | – Minä olen metsän kulkija, asvalttiteillä en pärjää. Siviiliin päästessä tarvitsisin ehdottomasti jonkun tueksi, – –. (l)
(f)
Tutussa kaupungissa kulkiessa näkee päivä päivältä yhä vähemmän. Sitä tottuu. (l) | Lincolnissa oli muutamia Bed & Breakfast –majataloja, joissa saattoi yöpyä asuntoa etsiessä. (E) | Virassa ollessa joutui hoitamaan viisikin toimitusta samana päivänä. (l) | Soittaessa on niin hyvä olla (l) [otsikko]

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot