Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke predikatiiviadverbiaalina > § 533 Se joutaa lakkautettavaksi, Meillä on laukut pakattuna

§ 533 Se joutaa lakkautettavaksi, Meillä on laukut pakattuna

Partisiippilauseke toimii predikatiiviadverbiaalina (» § 974978). Se käyttäytyy silloin osittain toisin kuin substantiivin määritteenä tai substantiivilausekkeena: passiivin partisiipilla on usein genetiivisubjekti tai sitä vastaava possessiivisuffiksi (a), ja partisiipin adverbiaali voi seurata partisiippia (b).

(a)
Kaikki suomalaiset eivät edes halua maalle hyttysten syötäviksi. (l) | – – intiimeimmätkin asiat levitetään kaikkien katsojien retosteltaviksi. (l) | Kuvattavakseni tilhi ei antaudu, – –. (l) | Istua nyt siinä kaiken kansan ihmeteltävänä. (l)
(b)
– – keväällä Viipurin kirjasto ja kaksi kirkkoa julistettiin kuuluvaksi kulttuuriministeriön eli Venäjän valtion hallintaan. (l) | Upeimmillaan puupinnat ovat italialaishenkisesti aivan sileinä ja himmeästi kiiltävinä ja yhdistettyinä metalliin, mustaan ja kiveen. (l) | – – isorokko julistettiin kadonneeksi maan päältä, – –. (l)

Passiivin VA-partisiipin translatiivin muodostama lauseke on keskeinen tarkoituksen ilmaisemisen keino mm. omistus- ja eksistentiaalilauseessa sekä verbien riittää, jäädä, joutaa ja kelvata yhteydessä (c), samoin transitiivilauseissa (d). (Tarkoituksen ilmauksista » § 549550.)

(c)
– Mulla ei ole viisasten kiveä Jyväskylään vietäväksi. (l) | Multialla kalamiehelle riittää pyyntivesiä valittavaksi asti. (l) | Mikä ministeriö joutaa lakkautettavaksi? (l)
(d)
Luottavainen olin minäkin, kun annoin lehden kirjekuoressa postin palautettavaksi. (l) | Lasimurska toimitetaan lasitehtaalle käytettäväksi uudelleen. (l)

Omistuslauseessa on essiivimuotoisilla passiivin partisiipeilla omanlaisiaan tehtäviä. TU-partisiippia käytettäessä (e) omistaja-NP:n voi tulkita myös partisiipin subjektiksi: Jaakolla on laukut pakattuna ’Jaakko on pakannut laukut’. Passiivin VA-partisiippi, jossa voi olla omistajaan viittaava possessiivisuffiksi, ilmaisee omistettavaa koskevan velvollisuuden tai mahdollisuuden (f).

(e)
Isä saisi tehdä mitä tahansa, – – sillä Jaakolla oli merimiessäkki jo pakattuna ja rahat nostettuna pankista: – –. (k) | – Nyt keritään kylypee, Koistinen sanoi. – Mulla on sauna varattuna. (k) | Paikkakin heillä on katsottuna: – –. (l)
(f)
Poliisilla on selvitettävänään useitakin salaperäisiksi jääneitä tulipaloja. (l) | Ohjaaja Kalle Holmbergillä oli käytettävänään aivan uusi näyttämö. (l) | Lempisellä oli aikanaan jokaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa aina uusi vitsi kerrottavana. (l)

Ryhmän (e) rakenteissa predikatiiviadverbiaali on konstruktion välttämätön osa: lauseessa Jaakolla on laukut pakattuna ei ole keskeistä omistussuhteen ilmaiseminen niin kuin lauseessa Jaakolla on laukut.

Huom. TU-partisiipin essiiviä käytetään lisäksi metatekstuaalisissa kommenttiadverbiaaleissa, esim. Prosenteissa mitattuna tosi rajuja leikkauksia, Kalliomäki päivittelee (l); Kriittisesti katsottuna elintarvikepoliittisen toimikunnan työ on ollut lähes farssi (l). Ilmaustyypin x mukaan luettuna voi katsoa kuuluvan statusrakenteeseen. Vastaavista infinitiivi-ilmauksista kuten lievästi sanoen, mukaan lukien » § 520.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot