Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivilauseke nominin määritteenä > Infinitiivi adjektiivin yhteydessä > § 508 Hyvä puhumaan, valmis lähtemään

§ 508 Hyvä puhumaan, valmis lähtemään

MA-infinitiivin illatiivin muodostama lauseke voi liittyä predikatiivina (a) tai predikatiiviadverbiaalina (b) olevaan adjektiiviin (» § 620).

(a)
Matias on kyllä aika hyvä nostelemaan puntteja. (k)
(b)
Hautomoissa orastavat yritysideat kypsytellään suojatuissa oloissa kilpailukykyisiksi ja valmiiksi pärjäämään markkinoilla. (l)

Sama on mahdollista, kun adjektiivi on substantiivin määritteenä. Silloin infinitiivilauseke on substantiivin jäljessä, vaikka se merkityksen kannalta riippuu adjektiivista (c).

(c)
Vastaajilta kysyttiin, kuka olisi sopiva henkilö johtamaan yhdistettyä kaupunkia. (l) | Valvottuna – – jättiputki on kyllä hyvä kasvi peittämään silmälle epäesteettisiä näkymiä. (l)

Predikatiiviin sisältyvä MA-infinitiivilauseke toimii kuten verbin täydennyksenä oleva, samasubjektinen MA-infinitiivilauseke: infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin se hallitsevan lauseen jäsen, jota adjektiivi luonnehtii (esimerkissä (a) Matias, esimerkissä (b) yritysideat), ja infinitiivin totaaliobjekti on perussubjektillisessa lauseessa genetiivissä (d) (» § 936).

(d)
Saattaisihan jokin urheiluseurakin olla innokas tuomaan nakkikioskin lammen rannalle talveksi? (l) | TPS:n managerina kunnostautunut Kummola oli 1975 oikea mies pitämään vastaperustetun liigan Tampereella. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot