Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina > § 511 Sitä on vaikka muille jakaa, Ovi on auki kaikkien kulkea

§ 511 Sitä on vaikka muille jakaa, Ovi on auki kaikkien kulkea

Tarkoitusta ilmaiseva A-infinitiivilauseke esiintyy määritteenä etenkin eksistentiaali- ja omistuslauseissa keskeisten eksistentiaaliverbien olla, tulla ja riittää yhteydessä. Infinitiivinä on antamista tai jakamista tarkoittava verbi. Kun mukana on partikkeli vaikka, rakenne korostaa runsautta (a). (Modaalisuuden kannalta » § 1587.) Infinitiivin objektiargumentti samastuu eksistentiaalilauseen e-subjektiin.

(a)
Jos papereihin on uskomista, niin Reinhold Ryynäsellä kokemusta oli vaikka toisille jakaa. (la)

Omistuslauseessa infinitiivi voi olla omistettavaa tarkoittavan NP:n jäljessä (b) tai edellä (c).

(b)
Jos joku kysyy, sanon olevani uskossa, mutta mitään päivämäärää minulla ei ole antaa. (l) | – Yksin joutui puristamaan. Ei ollut kyllä minkäänlaista kilpailufiilistä puristaa, – –. (l) | Se ei yksinään sano yhtikäs mitään, ellei ole jotain verrata. (la)
(c)
Oisko sulla antaa markka? (P) | – – hylkeiden kalastukselle aiheuttamat vahingot, joiden laajuudesta ei kuitenkaan ole esittää mitään tutkimustuloksia. (l) | – No, onkos Akselilla myydä kalaa ja lintuja, kysyi työnjohtaja tervehdittyään. (la)

Kun järjestys on sellainen kuin ryhmässä (c), rakenne on jäsennettävissä niin, että NP katsotaan infinitiivin objektiksi (d) tai että olla-verbi ja infinitiivi muodostavat verbiliiton (e). Kummassakin tapauksessa infinitiivi on osa kiteytynyttä konstruktiota, ei valinnainen määrite.

(d)
Oisko sulla [antaa markka]?
(e)
Meillä [ei ole esittää] tutkimustuloksia.

A-infinitiivilauseke esiintyy tarkoitusta ilmaisevana määritteenä myös muissa kuin eksistentiaalilauseessa. Infinitiiviin liittyy silloin yleensä genetiivisubjekti (f). Ilmaustyypin käytön rajat eivät ole selvät.

(f)
Siitä huolimatta yksi Kokos-tehtaan ovista on jätetty auki kenen tahansa kulkea sisään tai ulos. (l) | Periaatteessa kaikki on valmista Pori Jazzin alkaa. (l) | – – aika on nyt kypsä siirtyä uuteen vaiheeseen. (l) | Lain muutosehdotus sisältää myös määräyksen, että tie on pidettävä 10 vuotta kunnossa ulkopuolistenkin kulkea. (l)

Huom. A-infinitiivin käyttö tarkoituksen adverbiaalina on aiemmin ollut yleisempää (J. Leino 2003: 52), esim. Isä toi omenoita lasten syödä (Setälä 1973 [1880]: 106). Nykykielessä ilmaisuvaihtoehtona on mm. passiivin VA-partisiippi: Meillä ei ole tuloksia esitettävänä (» § 533) tai Ovi on auki kenen tahansa kuljettavaksi (» § 550).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot