Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Tehden- ja tekemällä-rakenteiden merkitys ja käyttö > § 517 Tekemällä: keino ja tavoiteltu tai tahaton tulos

§ 517 Tekemällä: keino ja tavoiteltu tai tahaton tulos

mAllA-rakenne on merkitykseltään rajatumpi kuin en-rakenne. Infinitiivi on adessiivissa, tyypillisessä välineen sijassa, ja se ilmaiseekin en-rakennetta selvemmin päämäärään pääsemisen keinoa: mAllA-rakenteella kuvataan tapa (esim. lentäminen) saada aikaan toinen tapahtuma (Helsinkiin pääseminen) (» § 990). en-rakenne on yleensä samoissa yhteyksissä mahdollinen (a), mutta se ei edellytä tällaista vaikutussuhdetta. Niinpä vain en-rakenne on normaalioletuksin mahdollinen esimerkissä (b): kiroileminen ei vaikuta auton käynnistymiseen.

(a)
Yhdeksän luokan 25 osanottajasta pääsi niin ollen lentämällä takaisin Räyskälään. (l) | Kiireisimmät pääsivät Helsinkiin lentäen tiistaina, – –. (l)
(b)
Käynnistin auton kiroillen ~ kiroilemalla hiljaa itsekseni.

Perustapauksessa mAllA-rakenteen ilmaiseman teon tekijä myös tavoittelee hallitsevan rakenteen ilmaisemaa (c). Keinon merkitys ilmenee mAllA-rakenteen käytössä usein myös siten, ettei teko välttämättä ole tavoiteltu, vaan hallitseva rakenne ensisijaisesti kategorioi mAllA-rakenteen ilmaiseman teon ja voi myös arvottaa sitä: esim. pakottaminen on rahan haaskaamista (d). Nämä tulkinnat eivät sulje toisiaan pois, vaan myös ryhmän (c) lauseissa hallitseva tapahtuma (esim. maailmanmaineeseen nousu) on ymmärrettävissä puhujan luomaksi kategorioinniksi. en-rakenne ei luo kategorioivaa tulkintaa, vaikka salliikin sen; vrt. (e) ja (c).

(c)
Nuoriso ylisti kiekkoleijonia laulamalla ruotsiksi Den glider in. (l) | Leevi Sytky ja Hyvönen huvittelivat petäjän latvassa pieksämällä siipiään tuulessa ja raakkumalla. (K) | Maailmanmaineeseen he ovat nousseet esittelemällä kuuluisien muotitalojen ja suunnittelijoiden vaatteita. (l)
(d)
Työnantaja haaskaa rahaa pakottamalla unikeon huojumaan töihin jo aamutuimaan. (l) | Riita olisi alkanut uudestaan, ellei lapsi olisi yllättänyt äitiään vetämällä suutaan nauruun ja kurauttamalla pienen äänen kurkustaan. (K)
(e)
Clinton ylisti Britannian parlamenttia kuvaten Britanniaa ”toivon tyyssijaksi”. (l)

Huom. mAllA-rakennetta käytetään lisäksi ilman täydennyksiä teon intensiteettiä korostavassa rakenteessa V + -mAllA V: Jonkin ajan kuluttua Jan alkoi vaatimalla vaatia, että menisin lääkäriin (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot