Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > Temporaalirakenteen aikasuhteet ja merkitystulkinnat > § 544 Tehdessä ja tehtyä: samanaikaisuus ja aiemmuus

§ 544 Tehdessä ja tehtyä: samanaikaisuus ja aiemmuus

Temporaalirakenteen essA-muoto ilmaisee samanaikaisuutta hallitsevan verbin ilmaiseman tilanteen kanssa. Esimerkiksi punktuaaliset tapahtumat voivat olla kutakuinkin samanaikaisia (a). Tavallisesti tilanteet ovat kuitenkin osittain samanaikaisia niin että toinen sisältyy toiseen. Yleensä hallitsevan rakenteen tilanne sisältyy essA-rakenteen ilmaisemaan tilanteeseen, sillä temporaalirakenne ilmaisee toisen tilanteen ajalliset puitteet (b). Etenkin silloin, kun essA-muotoinen verbi on punktuaalinen, rakenteen ilmaisema tilanne voi myös sisältyä hallitsevan lauseen esittämään (c).

(a)
Mies loukkaantui törmätessään raitiovaunuun. (L)
(b)
Mitä he ajattelivat syödessään? (A) | Tuoksussa tuntuu apteekkimaisia haihtuvien happojen tuoksuja, jotka dekantoidessa tai pullon saadessa ilmaa vähenevät. (l) | Maaseudun mopoileva pukki voi käyttää naamaria ajaessaan pakkasessa pitkiä välimatkoja. (l)
(c)
Jenny Paulaharju oli nelikymmenvuotias, tukeva naisihminen saadessaan mieheltään Samuli Paulaharjulta nimipäivälahjaksi toukokuussa 1920 polkupyörän. (l) | Miehen kaatuessa iskuista ja ilmeisesti lyödessä päänsä pöytään tuomittu jatkoi nyrkeillä hakkaamista. (l) | Myös Sakari Pehkonen oli synnytyksessä Helsingin Kätilöopistolla vajaa kolme vuotta sitten Juliuksen putkahtaessa maailmaan. (l)

TUA-rakenne merkitsee tilanteen aiemmaksi kuin hallitsevan lauseen ilmaisema tilanne. Usein aiemmuus tarkoittaa myös päättyneisyyttä (d). Tilaa tai jatkuvaa, habituaalista toimintaa ilmaiseva TUA-rakenne on kuitenkin tulkittavissa myös päättymättömäksi (e). Olennaista on, että tilanne on alkanut ennen toista tilannetta (vrt. partisiipit » § 522; jatkuvuuden perfekti » § 1537)

(d)
Itkettyämme pitkään niistimme nenät – –. (k) | Täytettyään 50 vuotta Kross siirtyi proosaan – –. (l) | Osakeyhtiölain tekeillä oleva muutos antaa voimaan astuttuaan vähä-äänisille osakesarjoille – – aikaisempaa enemmän valtaa, – –. (l) | Sodan päätyttyä jokainen joutui etsimään uudet lähtökohdat elämälleen. (l)
(e)
– – Ragnar Granitin, jolle vuonna 1967 hänen jo pitkään oltuaan Ruotsin kansalainen myönnettiin tieteen Nobel-palkinto. (a) | Kompostointitarve on syntynyt Kures[s]aaren uuden jätevesipuhdistamon toimittua nyt neljä vuotta. (l) | Suomen kansalaisen puoliso voi hakea Suomen kansalaisuutta asuttuaan kolme vuotta Suomessa, jos avioliitto on tänä aikana kestänyt vähintään kaksi vuotta. (a)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot