Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Partisiippilauseke predikatiivina ja partisiippi liittomuodossa > § 535 Maisema on kulttuurin muovaama

§ 535 Maisema on kulttuurin muovaama

Agenttipartisiippilauseke esiintyy yleisesti predikatiivina. Tällaista predikatiivilausetta voidaan pitää monipersoonaisena passiivina, tilapassiivina (» § 1333).

(a)
Lehtoniittykin oli kulttuurin muovaama. (l) | Tällaisella autolla Mika Häkkinen ajoi 18-vuotiaana. Seppeleet ovat kaikki Mikan ansaitsemia. (l)

Muutkin partisiippilausekkeet esiintyvät predikatiiveina (b). Useimmiten predikatiivina toimiva partisiippi on kuitenkin adjektiivistunut (c).

(b)
Monet PAH-aineet ovat syöpää aiheuttavia. (l) | Kaikki puheenvuorot olivat Kantolaa tukevia. (l) | Brasiliaa, jossa tavallisen futarin liksat ovat nälkäpalkkaan luokiteltavia, on silti aina vähän ikävä. (l) | Kaikki he ovat palkittuja ja julkista tunnustusta saaneita, – –. (l)
(c)
– – materiaalit ovat mahdollisimman ohuita ja hengittäviä. (l) | Myös avajaisten liput olivat kovin haluttuja. (l) | Onneksi veistäjän nimi on mieleenjäävä. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot