Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippien merkitys ja aikasuhteet > Aiemman ja päättymättömän ajan partisiipit > § 523 Mihin partisiippien aikatulkinnat perustuvat

§ 523 Mihin partisiippien aikatulkinnat perustuvat

Partisiipin ilmaiseman tilanteen aika voidaan suhteuttaa hallitsevan lauseen tapahtuma-ajankohtaan:

(a)
Lähetin mukaan pyöräilevä varas on noin 25-vuotias mies, jolla on pituutta ainakin 180 senttiä. (l) [pyöräily ja 25 vuoden ikä samanaikaisia] | Kalevan postikonttorin Tampereella tiistaina ryöstänyt mies todennäköisesti piileskelee jossakin neljän seinän sisällä – –. (l) [ryöstö edeltää piileskelyä]
(b)
Pyöräilevä poninhäntämies sieppasi lähetiltä raharepun keskellä Oulun kaupunkia (l) [otsikko] [pyöräily ja sieppaus samanaikaisia] | Porin Seudun Osuuspankin Söörmarkun konttorin keskiviikkona iltapäivällä ryöstänyt mies pakeni ilmeisesti polkupyörällä. (l) [ryöstäminen edeltää pakenemista]

Lauseen tarkoittama ajankohta ei kuitenkaan ole aina partisiipin tulkinnalle relevantti. Kun partisiippi on NP:ssä, tarkoitetta voidaan kuvata esim. puhetilanteessa ilmeisten tekojen (c) tai kuvan ikuistaman tilanteen kautta (d). Tarkoitteen esittämisen kannalta relevantti luonnehdinta ei välttämättä pädekään hallitsevan lauseen tarkoittamassa tilanteessa, kuten ei lauseessa (e) kuningattaren vallassaolo eikä esimerkissä (f) partisiipin saastuneilla tarkoittama tilanne (saastuminen tiedetään pikemminkin kyllästämisen seuraukseksi).

(c)
Tuo tuolla nurkassa seisova tyttö oli ennen paras ystäväni. | Se aukioloajoista kysellyt tyyppi tulee ensi viikolla tänne harjoittelijaksi.
(d)
Näytin iltapäivälehden valokuvasivua päälle hyökkäävästä sudesta. (k) | Kuva kuolleen joutsenen harteille lehahtaneesta huuhkajasta erottui tuomariston mielestä selvästi massasta jo ensi katselulla. (l)
(e)
Pitkään maata hallinnut kuningatar Viktoria syntyi siellä 1819. (l)
(f)
[Puutavarayritys] meni konkurssiin neljä vuotta sitten, minkä jälkeen havaittiin kyllästämöstä valuneen maahan runsaasti erilaisia myrkky-yhdisteitä. – – Saastuneella alueella on harjoitettu sahatavaran ja pylväitten kyllästämistä vuodesta 1948 lähtien. (l)

Sen mukaan, suhteutetaanko partisiipin ilmaisema tilanne kuvattuun aikaan vai ei, samanlaisista aikasuhteista saatetaan käyttää niin VA- kuin NUT-partisiippia (g).

(g)
”Voi sitä kaiketi kuitenkin kysyä?” Laukkanen kyseli ympärillään olevilta kisan jälkeen. (l) | ”Miten suhtautuisitte, jos – –”, erään ohjelman miesjuontaja kysyi paikalla olleilta miehiltä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot