Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke > § 512 Infinitiivilauseke yksin: Päästäpä mukaan, Mitä tehdä?

§ 512 Infinitiivilauseke yksin: Päästäpä mukaan, Mitä tehdä?

Irrallisia eli lauseeseen kuulumattomia infinitiivilausekkeita käytetään esim. määritelmissä: kantaa t. kestää jk paino (PS). Teksteissä niitä esiintyy listoissa (a) sekä toisaalta retorisissa ja affektisissa tehtävissä (b). Näitä tukevat partikkelit kuten ‑pA toiveen ilmauksissa ja nyt päivittelyissä (c) (» § 1730). Irrallinen MA-infinitiivilauseke esiintyy myös direktiiveissä: Nukkumaan siitä (» § 1675).

(a)
Tutkimuksen tavoitteet: 1. Selvittää sairaalan ulkopuolisten sydämenpysähdyksien esiintyvyys, syyt sekä selviytyminen ja selviytymisen laatu elvytyshoidossa. [lista jatkuu] (l)
(b)
Nähdä Petroskoi ja jäätyä (l) | Elokuvassa on jokin kumma lumo. Saada tarina elämään ja ihmiset mukaan. (l) | Olla suuri mies ja pyhimys itselleen – Paavo Haavikko ei vähään tyydy tänään ilmestyvien muistelmiensa toisessa osassa. (l)
(c)
Oih! Päästäpä uuteen-Seelantiin! (E) | – – Stan – – kiroili maansa päättäjien lyhytnäköisyyttä ja CIA:n typeryyttä: – Syrjäyttää nyt Sihanouk, ainoa kaveri joka pystyi yhdistämään kambodzhalaiset, ja laittaa tilalle Lon Nolin kaltainen marionettihallitsija. Ei mene minun järkeeni. (k)

Interrogatiiviset eli kysymyssanalla tai kysymyspartikkelin sisältävällä sanalla alkavat ja relatiiviset eli relatiivipronominilla alkavat A-infinitiivilausekkeet esiintyvät samoissa asemissa kuin interrogatiivi- ja relatiivilauseet. Interrogatiivisia käytetään kysymyksinä (d) (» § 1679, 1689) ja alisteisen kysymyslauseen tapaan (e). Relatiivinen infinitiivilauseke toimii nominin määritteenä (f) ja eksistentiaali- ja omistuslauseissa itsenäisen relatiivilauseen tavoin (g) (» § 1164, 1170). Rakenteet ovat merkitykseltään modaalisia (» § 1587).

(d)
Investoidako vai ei? (l) [otsikko] | Valitako vieras vai oma pitkän linjan mies? Suomen hiihtoliitto etsii uutta puheenjohtajaa (l) | Kohentaminen vaatii mielikuvitusta: mitä tehdä torilla, kun talvinen viima menee luihin ja ytimiin? (l)
(e)
Tv-selostajan on tarkasti vaistottava milloin puhua ja milloin vaieta; milloin antaa katsojan seurata ja nauttia ja tehdä omat johtopäätöksensä. (l)
(f)
Useimmilla henkiinjääneillä ei ole kotia johon palata eikä mitään syötävää, – –. (l) | Heillä on vaikeuksia – – ylläpitää pankkitiliä, jolle ohjata tulonsa. (l) | Suomi reagoi Tanskan ratkaisuun heti, kun se oli mahdollista eli oli jotain mihin reagoida. (l)
(g)
On millä mällätä. | Mutta minä olen syntynyt Atlantassa, minulla ei ole mihin mennä. (l) | Tämä merkitsee demokratian loppua. Ei ole mistä äänestää, ei ole mistä valita. (l)

Lauseyhteydessä infinitiivilausekkeen subjekti samastuu johonkin hallitsevan rakenteen jäseneen (e–g), muuten subjektin tulkinta on avoin (d).

Interrogatiivista ja relatiivista infinitiivilauseketta yhdistää irrallisiin infinitiivilausekkeisiin se, että molempien totaaliobjekti on nominatiivissa: Saada tarina elämään; Miten saada tarina elämään? Näin on myös silloin kun infinitiivilauseke on lauseen jäsenenä: Mietin, miten saada tarina elämään (» § 939).

Huom. Omaksi virkkeekseen tai lausumakseen merkitty infinitiivilauseke voi myös olla rakenteeltaan integroitunut edeltävän rakenteen osaksi. Osoitus tästä on se, että objekti on genetiivissä: En voi vaikuttaa asioihin muuten kuin omilla valinnoillani. Syödä vaikka – – kahden markan riisikupillisen (l). Näin on myös vastauksissa: Mitä aiot tehdä? Syödä riisikupillisen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot