Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Finiittiverbittömät direktiivit > Infiniitit direktiiveissä > § 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

§ 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

Vaikka keskeiset direktiivisyyden ilmaisemisen keinot liittyvät finiittiverbin morfologiaan, on myös eräitä finiittiverbittömiä rakenteita, jotka tulkitaan määräkontekstissa direktiiveiksi. Ohjeissa ja resepteissä pelkkä passiivin VA-partisiippi ilman olla-verbiä merkitsee ilmauksen direktiiviseksi.

(a)
Nautittava ennen 11.1.96. | Ravistettava ennen käyttöä. | Suljettava varovasti. | Säilytettävä viileässä. | Pestävä 30 asteessa.

Myös MA-infinitiivin illatiivi riittää merkitsemään ilmauksen kehotukseksi (b); samalla tavalla toimivat teonnimien translatiivi- ja illatiivimuodot (c) (» § 1676):

(b)
Sinne vain metsään tarkkailemaan. (l) | Siitä vain läksyjä lukemaan. (l) | Jäähdytä hiukan ja eikun syömään! (E)
(c)
Siitä vaan taas keräys käyntiin. (L) | Lopuksi haluan sanoa kaikille, jotka miettivät lähtisikö au pairiksi vai ei, niin menoksi vaan!!! Et todella tule katumaan päätöstäsi! (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot