Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Direktiivit ja partikkelit > Itsenäiset partikkelit direktiiveissä > § 1674 Usko pois, älä vaan koske, käykää toki sisään

§ 1674 Usko pois, älä vaan koske, käykää toki sisään

Direktiiveissä esiintyy paitsi liitepartikkeleita usein myös itsenäisiä sävy- ja lausumapartikkeleita kuten nyt, sit(ten), toki, vaan.

Erityisesti vierusparin jälkijäsenenä toimivissa lupaa merkitsevissä direktiiveissä esiintyy partikkeli pois; vrt. myös vakuutteleva kehotus usko pois ja kehottelevat sano ~ kerro ~ tunnusta pois. (Pois-sanasta adverbina » § 647.)

 
A: Saanko kysyä? B: Kysy pois.
A: Saaks sitä koiraa silittää? B: Silitä pois!
A: Saaks mie maistaa onks nää [marjat] makkeita? B: Maista pois vaa. (P)

Sävypartikkeleista etenkin nyt, sit(ten) ja vaan ovat direktiiveissä yleisiä, rohkaisevissa kehotuksissa myös modaalipartikkeli toki. Sen sijaan sävypartikkelit sitä ja aina samoin kuin modaalipartikkelit ehkä, kai ja kyllä eivät imperatiivilauseeseen käy; indikatiivimuotoiseen käskyyn kylläkin:

 
Älä vaan ~ *kyllä lähde. vrt. Et kyllä lähde.
Tule vaan ~ *kyllä ~ *ehkä sisälle. vrt. Nyt kyllä tulet sisälle.

Partikkelina nyt merkitsee direktiivin sellaiseksi, joka joko on esitetty aiemmin tai osoittaa, että toimintaa, johon käsky liittyy, on jatkunut jo pitempään. Tällöin partikkeli sijaitsee heti verbin jäljessä. Lauseen lopussa partikkeli on painollinen ja selvemmin tulkittavissa temporaaliseksi adverbiksi:

 
Älä nyt viitsi. vrt. Älä viitsi nyt.
 
Uskokaa nyt. | Älä nyt taas aloita. (k) | Antaisit nyt sen olla. (k) | Selitä sinä nyt tämä juttu sitten. (p) | Ollaas hiljaa nyt. (P; Keravuori 1988)

Partikkeli sit(ten) puolestaan tuo direktiiviin implikaation, että kyseessä on aiempaan sopimukseen vetoaminen tai aiempaan kokemukseen perustuva vaade:

 
Tulkaa sit(ten) ajoissa. | Ota sitten se uistin mukaan. | Nähdään sitten illalla. | A: En halua tulla. B: Älä tule sitten.

Modaalista partikkelia toki käytetään varsinkin merkitsemään kehotus sellaiseksi, että sen ilmaisema toiminta on ilman muuta sallittua. (Kieltoverbin imperatiiviin liittyvistä intensiteetti-ilmauksista » § 1721.)

 
Käykää toki sisään, komentaja Mencius ja sukulaismies – –. (k) | Tulkaa toki suurtupaan, piiat voivat lämmittää pesuvettä. (k) | Menkää toki ettei karkaa löylyt harakoille. (k) | Mutta aloittakaa toki jo tarinointinne. (k)

Partikkeli vain ~ vaan ohjaa direktiivin tulkintaa nimenomaan luvaksi (a), kieltoverbin yhteydessä puolestaan varoitukseksi (b), vrt. sanontaa Varo vaan.

(a)
– Pysykää vain autossa, ei tämä kauan vie. (k) | A: Saako tästä ottaa? B: Ota vaan kaikkea mitä haluat. | Kerro ~ sano ~ anna tulla vaan. | Tullaan vaan laitoi pitkin pois. (P) | Ronskisti vaan nyt hei ihan vauhdikkaasti tullaan. (P; Rantala-Ekholm 1999) | Lääkäri: Joo käykää istumaan vaan. (P)
(b)
Älä sitten vaan pudota sitä kassia. | Älä vaan kerro tästä kenellekään. | Naiset Porissa, älkää vain nähkö tätä, rukoilen melkein pakokauhussa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot