Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Käskylauseen kieliopilliset tuntomerkit > § 1649 Käskylauseisiin sopivista verbeistä

§ 1649 Käskylauseisiin sopivista verbeistä

Käskylauseen predikaattina on sellainen verbi tai kopulan ja predikatiivin muodostama ilmaus, jonka ilmaisema toiminta on tahdonalaista ja käskettävän toteutettavissa (a). Muunlainen toiminta, esim. mainoksissa, on esitetty kuluttajalle tarjottuna mahdollisuutena, jolloin se on tarjoajan kontrolloitavissa (b).

(a)
Ole kriittinen ja harkitse, mihin tietoon luotat. | – – peittäkää samanpuoleinen silmä ja aina kun sormi heilahtaa ni sanokaa että nyt. (P)
(b)
Voita Kanarian-matka! [matkanjärjestäjä huolehtii] | Koe etelän aurinko! | Näe, miten hävittäjällä tehdään pakkolasku, miten panda pelastuu, – –. | Lumoudu Lapista! (A)

Kieltoverbin imperatiivi on mahdollinen eräissä tilanilmauksissa, joita ei yleensä käytetä kehotuksissa myöntömuotoisina (c). Tietyissä psyykkisen tilan kuvauksissa näitä kuitenkin esiintyy myöntömuotoisina (d). Imperatiivilauseeseen eivät käy kommenttiadverbiaalit (e).

(c)
Älä itke! | Älä sure ~ pelkää ~ ole vihainen ~ typerä. vrt. *Sure. ~ *Pelkää. ~ *Ole vihainen ~ typerä.
(d)
Älä ole poissa itkevien luota, vaan sure surevien kanssa. (A) | Ohjeita masentuneille: Mitä masentunut voisi itse tehdä? – – hae apua, älä jää yksin; älä panttaa tunteitasi, itke tai ole vihainen; – –. (E)
(e)
*Maksa valitettavasti ~ mielestäni laskusi. vrt. Sinun on valitettavasti ~ mielestäni maksettava laskusi.

Huom. Nesessiiviverbeistä ei käytetä imperatiivimuotoa; verbit itsessään sisältävät direktiivisen velvoitteen merkityksen: *Täydy tulla mukaan, vrt. Sinun täytyy tulla mukaan (» § 1670).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot