Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Muut verbialkuiset direktiivit > Indikatiivinen väitelause direktiivinä > § 1663 Toinen persoona: ajatte suoraan ja käännytte oikealle

§ 1663 Toinen persoona: ajatte suoraan ja käännytte oikealle

Indikatiivinen deklaratiivi- eli väitelause, jonka verbi on preesensissä, toimii tietyissä tilanteissa ohjeena tai neuvona. Ensinnäkin on lauseita, joiden verbi on indikatiivin preesensin 2. persoonassa mutta joissa ei ole persoonapronominia. Tällaisia ilmauksia esiintyy tilanteissa, joissa vastaanottaja on itse hakenut apua tai pyytänyt neuvoa (a) tai joissa direktiivin toteutuminen on muuten ongelmatonta (b). Ilmaustyyppiä esiintyy myös erilaisissa valmennustilanteissa, kun ohje edellyttää välitöntä toimintaa (c). Usein ohjeita esitetään peräkkäin useampia kuin yksi, ja niiden noudattaminen toteutuu ei-kielellisenä toimintana.

(a)
[Ajo-ohjeet:] Ajatte tästä suoraan, sitten käännytte vasemmalle, – –. | [Lääkäri:] Menette tämän lapun kanssa tuonne hoitohuoneelle. | Otatte siitä oven vasemmalta puolelta numerolapun ja sitten numerojärjestyksessä sisälle. | Siellä oli nyt ne kirjalliset ohjeet, tutustutte niihij ja katotaan. (P; Sorjonen 2001a)
VN: Miten tän kanssa kuulkaa. Täytyykö tämä [sikari] kastella?
AS: Juu, mutta vedät suussa. (p)
(b)
S: Nyt merkkaat [kalenteriin] et kaheskys päivä torstai V: Mä merkkasin joo. (p) | [Lääkäri:] Ihan rauhassa syöt jäätelöö vaan. (P) | [Isä:] Syöt välillä sit selität taas. (P) | [Äiti:] Istut siinä [rattaissa] nytten. (P)
(c)
[Urheiluvalmennus:] Eli tuolta tulee syöttö, avaat niille hyökkääjille ja otat itse vastaan tuolta. | Tästä jos sull on mahollista nii vie, viet tonne noi, ja sitten teet, hei tai sitten teet niin että sä syötät Ripalle. Lähet kiärtämää. Niin niille tulee hätä. (P; Leskelä 1999) | Eli ensin otatte haltuun, ootatte että veskari kerkee jo pysähtyy ja ottaa torjunta-asennon, sitte veto. (P; Rantala-Ekholm 1999)

Kun indikatiivin preesensin 2. persoonan verbinmuotoon liittyy partikkeli ‑hAn, direktiivi tulkitaan vetoomukseksi tai muistutukseksi. Tällaisen lauseen tempus voi olla paitsi preesens myös imperfekti.

(d)
[Metrossa:] Päätepysäkillä muistathan ostaa ja leimata lippusi. | [Mainoskutsu:] Otathan mukaan ystäväsikin. | Varmistathan, että merkitty aika sopii ohjelmaasi. (A) | Asia on ajankohtainen ja tärkeä, joten tiedotathan tilaisuudesta omassa yksikössäsi. (E) | [Kyltti:] Muistithan sammuttaa valot!

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot