Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä > Performatiiviverbit > § 1671 Pyydämme teitä kiinnittämään istuinvyönne

§ 1671 Pyydämme teitä kiinnittämään istuinvyönne

Lähinnä muodollisessa kielenkäytössä esiintyvä leksikaalinen keino ilmaista nimenomaan puhujalähtöistä direktiivisyyttä ovat yksikön 1. persoonassa käytettävät puhetoimintoa ilmaisevat performatiiviverbit kuten pyydän, vaadin tai kutsun. Performatiiviverbi on indikatiivin preesensin (yleensä yksikön) 1. persoonan muotoinen, joskus myös passiivimuotoinen, esim. sanotaan, ilmoitetaan, pyydetään. Niitä on toisaalta eräissä vakiintuneissa sanonnoissa, joita käytetään institutionaalisissa tilanteissa (a). Toisaalta niitä esiintyy dialogissa korostamassa vaatimuksen tärkeyttä tai ehdottomuutta (b).

(a)
Kaikkia kaupungin kansalaisia kehotetaan noudattamaan joulurauhaa. (A) [Turun joulurauhan julistus] | Asiakirjat pyydetään palauttamaan 1. 5. mennessä. (A) | Pyydämme teitä kiinnittämään istuinvyönne ja nostamaan istuimenne selkänojan pystyasentoon. (P) | Pyydän tulla otetuksi huomioon täytettäessä suomen kielen assistentin tointa. (A)
(b)
Minä vaadin hyvitystä itselleni sekä pojalle, jonka sinä otit omaksesi ja heti ensimmäisen tilaisuuden tullen hylkäsit. (k) | – – kutsun teidät kaikki romanttiselle purjehdukselle torstaina kellonaikaan, joka ilmoitetaan huomenna. (k) | Kun palaamme hotelliin, pyydän ettette kerro ystävillenne tästä päivästä – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot