Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Imperatiivin muita käyttöjä > § 1658 Imperatiivimuoto ilman direktiivin merkitystä

§ 1658 Imperatiivimuoto ilman direktiivin merkitystä

Imperatiivilause esiintyy eräiden rinnasteisten yhdyslauseiden alkuosana niin, että sillä ei ole direktiivin merkitystä. Silloin kun myös jälkilause on imperatiivimuotoinen, ilmaus on merkitykseltään lähellä konditionaalista josniin -konstruktiota (a) (» § 1135). Jälkilauseen verbi voi olla myös indikatiivimuotoinen (b–c). Kun yhdyslauseen alkuosana oleva imperatiivilause on kielteinen, yhdyslause vastaa merkitykseltään disjunktiota ’älä tee huorin, tai murskaat elämäsi’; myönteinen ensimmäinen lause implikoi päinvastaista, vrt. (c). Koko yhdyslauseen funktiona on tällöin ohje.

(a)
Laita lapsi asialle, mene itse perässä.
(b)
Älä tee huorin, murskaat elämäsi. (l) ’Jos teet huorin, murskaat elämäsi.’
(c)
Pysy totuudessa tai menetät kaiken. (L) ’Jos et pysy totuudessa, menetät kaiken.’

Seurausta painottava indikatiivimuotoinen jälkilause, jonka edessä voi olla partikkeli niin tai ja, luo direktiiville perustelun tai motivaation (d).

(d)
Rakenna asuntolainasi harkituista osista, säästyt monilta murheilta. (A) | Ottakaa minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen. (k) | Ajakaa Amerikan halki ja tiedätte maasta paljon enemmän kuin sosiologit, historioitsijat ja kulttuuriantropologit yhteensä. (L)

Tietynlaisissa, usein idiomaattisissa ilmauksissa yksikön 2. persoonan imperatiivin sisältävä käskylause tulkitaan vaikeaa tai mahdotonta toimintaa kommentoivaksi ironiseksi väitteeksi (e). Tällaisissa imperatiivilauseissa voi esiintyä liitepartikkelipA tai sana(pari) siinä ~ siitä sitten (myös » § 1724).

(e)
Ota siitä selvä. ’ei siitä saa selvää.’ | Mutta olepa aidosti hauska, omalta pohjalta! Siinä veri punnitaan. (a) | Mutta menepä kertomaan sudelle, että hampaat ovat historiaa, nyt tapamme ikenillä. (k) | Ole siinä sitten huonopalkkainen humanisti tuommosen velkataakan alla. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot