Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Imperatiivilauseen affektinen käyttö > § 1724 Ota siitä selvä, ole siinä sitten ystävällinen

§ 1724 Ota siitä selvä, ole siinä sitten ystävällinen

Imperatiivilause, joka kuvaa vaikeaa tai mahdotonta tehtävää, on tulkittavissa ironiseksi väitteeksi (a). Tätä osoittaa mm. samassa yhteydessä perustelu tehtävän vaikeudesta (b). Tällaisissa imperatiivilauseissa esiintyy usein sana(pari) siinä ~ siitä sitten tai partikkeli nyt (c). (Vastaavassa merkityksessä käytetyistä infinitiivilausekkeista » § 1730.)

(a)
Ota siitä selvä. ’Ei siitä saa selvää.’ | Mutta olepa aidosti hauska, omalta pohjalta! Siinä veri punnitaan. (a)
(b)
Pahin oli lusikka, joka oli littana kuin jäätelötikku. Syö sillä soppaa, kun pesää ei ollut ollenkaan! (L)
(c)
Puhu siinä sitten onnesta. | Ole siinä sitten ystävällinen, kun sinulle ollaan väkisin laittamassa huntua päähän, vaikket halua sellaista. (E) | – – näkkileipä nyt säilyy mut osta nyt sit niinku just jotai voita ja juustoo niiku sillee mielettömät määrät (p)

Imperatiivia käytetään uhkauksena, moitteena, eräänlaisena ”viimeisenä varoituksena” (d):

(d)
[Äiti lapsilleen:] Repikää nyt se mun hame siinä! | Rämpytä nyt niitä valoja siinä sitte! | Oo sitten vielä eessä siinä! (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot