Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Imperatiivilauseen affektinen käyttö > § 1723 Älä ihmeessä, katos vaa, sanos muuta

§ 1723 Älä ihmeessä, katos vaa, sanos muuta

Imperatiivilause kuten muukin direktiivinen lausuma toimii keskustelussa vierusparin etujäsenenä: puhekumppanille esitettynä kehotuksena tehdä tai sanoa jotakin. Tietyissä konteksteissa imperatiivilause voi saada muunkin kuin käskyn tulkinnan. Epäilyä tai hämmästelyä osoittavissa vierusparin jälkijäsenissä käytetään kieltoverbin imperatiivia älä, johon saattaa liittyä myös sitä vahvistava inessiivisijainen substantiivi, yleensä voimasana (a). Tällaista rituaalistunutta epäilyn ilmausta sanotaan topikalisoijaksi: vastaanottaja osoittaa ilmauksellaan kiinnostusta kuulemaansa kohtaan ja voi saada puhujan näin jatkamaan aihettaan (b).

(a)
Älä ihmeessä ~ helvetissä ~ hitossa. | Älä nyt.
(b)
Elli: Tiädäk sää et hän on pyytäny mult kerran anteeks kuule ja siit on muutama päivä aikaa.
Julle: Älä
Elli: Ja mää olin niin hämmäst-
Lempi: Muutama päivä,
Elli: Juu,
Lempi: Älä
Elli: Ja tiädäks ja mä olin – –. (p)

Pitkälle kiteytyneitä ovat myös hämmästelyä ilmaisevat imperatiivimuotoiset lausumat katos vaan ~ kato perhana, joilla vastaanottaja kommentoi kuulemaansa:

(c)
S: No en oo ottanu aikoihi yhteyttä ku ei oo oikeen kerinny.
V: ↑No nii,
S: Meil on tässä tämmösiä m- elämänmuutoksia.
V: ↑Ai ↓ jaa.
S: Me ollaan tuota muuttamassa Saviolle.
V: Katos vaa. (p)

Imperatiivimuotoiset idiomit Sano(s) muuta ja Älä muuta sano osoittavat puolestaan voimakasta samanmielisyyttä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot