Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > Partikkelit affektisen konstruktion osana > § 1720 Vai on sinulla muuta, minäkö muka

§ 1720 Vai on sinulla muuta, minäkö muka

Epäileviä ja haastavia kysymyksiä muodostetaan lausumanalkuisella vai-partikkelilla. Partikkeli voi liittyä joko lauseen tai lausekkeen muotoiseen jälkijäseneen (a) (vai-kysymyksistä » § 1701). Saman tulkinnan voi määräkontekstissa saada lausekekysymys varsinkin jos siinä on partikkeli muka (b). Partikkeliketjulla vai että ~ ettei alkava verbikysymys on puolestaan keino osoittaa vastaus kysymykseen itsestään selväksi (c).

(a)
”Tiesitkö sinä muuten sen että Tauno oli Noukun, Kielon Arton, setämies?” ”Vai setä!” Mononen naurahti. (k) | Sen kuultuaan sorsa hyppäsi loiskahtaen takaisin mereen. – Vai on varpusillakin tehtävä tässä maailmassa! se päivitteli. (E)
(b)
Minun poikaniko murhaaja! | Mistä tällainen pysäytys? Minäkö muka satasta!? En kait, arvoisa poliisi, konstaapeli kaiken nähnyt? (E)
(c)
Tyttö kysyi, että Osaatteko te käyttää tietokonetta?. – Vai että osataanko!, kuorossa parahdimme. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot