Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Partikkeleilla vai ja entä(s) muodostetut kysymykset > § 1701 Vai kysyvänä lausumapartikkelina: ai oli vai?

§ 1701 Vai kysyvänä lausumapartikkelina: ai oli vai?

Vai toimii kysyvänä lausumapartikkeina liittyessään väitelauseeseen tai yksittäiseen lausekkeeseen tai sanaan, jotka ovat tällöin tulkittavissa vaihtoehtokysymyksen tavoin. Vai-loppuinen lausuma esiintyy tyypillisesti tarkistuskysymyksissä: vai liittyy sanaan tai lausekkeeseen, jonka osalta edeltävää vuoroa tarkistetaan (a). Paitsi tarkistamiseen puhuja voi käyttää tätä kysymystyyppiä myös puheenaiheen nostamiseen esille esim. hämmästeltäväksi tai päiviteltäväksi (b–c); vuoron alkuun voi liittyä uutisarvoa osoittava dialogipartikkeli ai (c). Pitempi vai-loppuinen lausuma tarjoaa vahvistettavaksi edeltävästä puheesta noussutta päätelmää (d).

(a)
V: Minä tulen huomenna Helsinkiin,
S: Tuut vai,
V: Tulen,
S: Ahaa, (p)
(b)
Julle: Nytteki Ville keksis viimese semmose hän sirpin pisti tota narun päähä ja hän vetää pitkin pohjaa sitä sitte perässä
Lempi: Älä.
Ilma : Sirppii vai.
Elli: Joo.
Julle : Kato muute ei sitä saa millää siält sitte ylös. (p)
(c)
Kaaka: Mää kuuli et tänään se oli ollu Linnammäellä kuuntelemas jotai Juustopäitä ja,
Missu: Ai: oli vai.
Kaaka: et sill o oikee elämä löytyny sieltä. (p)
(d)
S: Millos se on.
V: No se ois itse asiassa nyt aika kiirekki jo. Jos,
S: Nii että ois pitäny jo ilmottaa vai,
V: Niih kyllä periaatteessa niinku juhannukseen mennessä mut – – (p)

Kun vai-partikkeli on lausuman alussa, se on pikemminkin tiedon vastaanottamisen kuin kysymyksen merkki, mitä osoittaa sekin, että kirjoitetussa tekstissä vai-alkuisia lauseita ei useinkaan varusteta kysymysmerkillä (e); vuorolla on epäilevä tai haastava sävy.

(e)
– Olen minäkin käynyt luostarissa, Hanna sanoo uhmakkaasti. – Vai olet, Lys nauraa. – Ethän sinä ole käynyt edes ulkomailla. (k) | Hän on kuitenkin ilmoittanut, ettei hänen päätöksensä takana ole kokoomuksen sisäiset asiat. – Vai ei ole!? En minä sitä kyllä kokonaan usko. (l)

Huom. Loppuasemaisen vai-partikkelin tapaan voi puheessa joskus esiintyä myös koko lausumaan liittyvä ‑kO: [puhetta kesän kongressista ja siihen osallistuneista] Se oli kans siellä (P) (» § 133).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot