Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Hakukysymykset > Kysyttävän lajeja > Kysymyksen hakualue > § 1686 Mitä kaikkea kysytään?

§ 1686 Mitä kaikkea kysytään?

Useille keskeisille merkitysalueille on olemassa interrogatiivinen pronomini, proadjektiivi tai ‑adverbi. Pro-sanan valinta siis välittää tiedon siitä, minkä tyyppistä vastausta haetaan.

 
Ihminen (identiteetti) Kuka tämän on kaatanut? Eemeli.
Muu olio (kategoria) Mille(kä) te nauratte? Vaarin puheille.
Paikka Missä äiti on? Kaupassa.
  Minne(kä) kaikki tämä joutuu? Roskikseen.
Aika Milloin(ka) ~ Koska me lähdetään? Ihan kohta.
Ominaisuus Minkälainen se kurssi oli? Oikein inspiroiva.
  Millaiset kurssit ovat parhaita? Sellaiset joilla oppii.
Tapa Miten(kä) ~ kuinka kurssi meni? Paremmin kuin luulin.
Syy Miksi sinä naurat? Kun kaikki on niin hullua.

Muita kysyttäviä ilmaistaan lausekkeilla, joissa interrogatiivisana on määritteenä. Tällaisia ovat aste, esim. kuinka vakuuttava, ja määrä, esim. kuinka ~ miten paljon ~ monta. Tavan kysymiseen on useita keinoja, esim. kuinka, miten, millä tavalla ~ tapaa ~ lailla ~ viisiin, samoin syyn (» § 1688).

Kuka-pronominilla hakualue rajataan ihmisiin. Predikatiivia kysyttäessä kuka tavoittelee identiteettiä ja mikä kategoriaa:

 
Identiteetti Kuka tuo on? Pauliina Virta. ~ Pikkuserkkuni. ~ (Eräs) TV-tuottaja.
Kategoria Mikä tuo on? Uudenmallinen puhelin.
  Mikä Pauliina on? TV-tuottaja.

Kysymyksen hakualueen voi ilmaista tarkemmin interrogatiivipronominin määrittämä substantiivi (a) tai interrogatiivipronominiin liittyvä elatiivimuotoinen substantiivilauseke (b). Näiden keinojen ero on siinä, että elatiivisijainen lauseke, ns. kokonaisuuden elatiivirakenne, on oma NP:nsä, joka voi viitata mm. mainittuun tarkoitteeseen (» § 1254). Elatiivi-NP on ainoa mahdollisuus, kun hakualue ilmaistaan pronominilla: kuka teistä.

(a)
Kuka alokas toimi komppanian päällikkönä Kollaanjoella? (l) | Mitä sapuskaa täällä on? (k) | A: Mitä kuuta? B: Tätä kuuta. (p)
(b)
Kuka apostoleista on rakennustyömiesten ja arkkitehtien suojeluspyhimys? (l) | Kuka teistä olisi voinut poistua vierasmajasta muiden huomaamatta ulos ja käväistä saunalla? (k)

Hakukysymyksillä voidaan kysyä myös tekoja ja tapahtumia, vaikka tätä varten ei ole omia pro-sanoja. Kysymyksessä on tällöin jokin yleismerkityksinen verbi (tehdä, käydä jne.), jonka täydennyksenä interrogatiivipronomini on:

(c)
Mitä henkilötiedoilla tehdään, Veikkaus Oy Ab:n tiedottaja Johanna Seppälä? – Voittajien henkilötiedot kirjataan ylös vain voittajien omaa etua ajatellen. (l) | Italiassa 1990 Argentiina sai murskaavan tuomion heti avausottelunsa (tappio Kamerunille 0–1) jälkeen. Miten kävi? Joukkue esiintyi MM-finaalissa. (l)
S: No mitäs sä oot puuhannu.
V: No jumpannu. (p)

Kun paikkaa kysytään pelkällä mi-alkuisella pro-sanalla, käytetään sisäpaikallissijaisia muotoja missä, mistä sekä proadverbia minne, mutta ei ulkopaikallissijaisia pronomineja. Silloin kun hakualue on ilmaistu substantiivilla, sillä voi olla ulkopaikallissijainenkin pronomini määritteenä (d). Muuten mikä-pronominin ulkopaikallissijaisilla muodoilla kysytään esim. välinettä tai keinoa (e) tai ne perustuvat esim. rektioon (f).

(d)
Minne (~ *Mille) Roman Polanskin elokuva Tess päättyy? | Mille historialliselle paikalle Roman Polanskin elokuva Tess päättyy? (l) [tietokilpailukysymys]
(e)
Millä te Australiassa eläisitte? (k) | Millä homma saataisiin toimimaan? (l)
(f)
Miltä nyt tuntuu? | Mille Kari nauraa? (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot