Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Hakukysymykset > Kysymyslauseen rakenne > § 1682 Kysymyselementin sijainti lauseessa

§ 1682 Kysymyselementin sijainti lauseessa

Hakukysymyksen perustyyppi alkaa lausekkeella, jossa on interrogatiivipronomini tai interrogatiivinen proadjektiivi tai ‑adverbi. Tämä voi muodostaa lausekkeen yksin (a) tai toimia nominin, adverbin tai adposition laajennuksena (b). Riippumatta syntaktisesta asemastaan interrogatiivipronomini sijoittuu aina lausekkeen alkuun ja tämä lauseke kysymyksen alkuun.

(a)
Kukas sieltä tulee? | Mitä tapahtui? | Kumpaa sinä tarkoitat? | Kenet ottaisit mukaasi autiolle saarelle? | Mitä ~ mikä tuo on? | Mimmonen siitä tuli? | Mistä sinä oikein puhut? | Miksi sinä naurat? | Milloin se tapahtui? | Miltä mahtaisi tuntua? (k)
(b)
Kuinka suuri maailmankaikkeus on? (l) | Minkä hintaisesta palvelusta on kysymys? (l) | Keiden jumalia aiot tästä lähtien totella? (k) | Ketä näyttelijää ja mitä elokuvaroolia olet katsellut sillä mielellä, että olisit halunnut näytellä sen itse? (l) | Kuinka paljon maapallo kestää? (E) | Kenen kanssa sä olet? (k)

Kysymyspronominin sisältävä lauseke sijaitsee lauseessa yleensä teeman edellä. Jos taas kysymys kohdistuu subjektiin tai muuhun tunnusmerkittömään teemaan, kysymyslauseen sanajärjestys on sama kuin neutraalin väitelauseen järjestys. (» § 1379, 1388.)

(c)
  Teema     Teema    
Mistä sinä   oikein puhut? Kuka   ottaa kahvia?
Töistä minä   puhun. Kaikki   ottavat kahvia.

Interrogatiivipronominin sisältävä lauseke voi olla lauseeseen sisältyvän infiniittisen verbilausekkeen osa ja puheessa myös alisteisen finiittilauseen jäsen (» § 13971398).

(d)
Mitä sinä haluaisit minun sanovan? | Mitä sinä luulet että äiti sanoo?

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot