Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Verbikysymys ja muut yksinkertaiset vaihtoehtokysymykset > Vaihtoehtokysymysten tulkinnoista > § 1691 Fokusoidun lausekekysymyksen tulkinta

§ 1691 Fokusoidun lausekekysymyksen tulkinta

Verbi- ja lausekekysymysten käyttö eroavat toisistaan siinä, että verbikysymykseen ei liity muita ennakko-oletuksia kuin proposition mahdollinen paikkansapitävyys. Esimerkiksi uutinen voidaan aloittaa kysymällä, onko se kenties keskustelukumppaneille jo tuttu (a). Fokusoimaton lausekekysymys (b) sen sijaan antaa lisäksi ymmärtää, että kysyjä tietää puhuteltavien kuulleen asiasta, fokusoitu (c) sen lisäksi, että juuri tästä asiasta kuulemisessa on jotakin kysymisen aihetta.

(a)
Oottekste kuulleet Soilin asunnonvaihdosta?
(b)
Tekö olette kuulleet Soilin asunnonvaihdosta?
(c)
Soilin asunnonvaihdostako te olette kuulleet?

Fokusoitua lausekekysymystä kuten (c) käytettäessä lauseen sisältö on ollut puheena edellä tai se on edellä esitetystä pääteltävissä. Tällaisella kysymyslauseella siis tarkistetaan fokuksen ilmaisema osa äsken vastaanotetusta tiedosta (d). Lause voi toimia arvauksena tai päätelmänä jonkin edellä esitetyn herättämästä aiheesta, kuten esimerkkiryhmän (e) referaattien kommenteissa, tai sitä voidaan käyttää edeltävän kysymyksen parafraasina (f).

(d)
V: Se Jokke veti semmoset sikajumpat torstaina et mul on kaikki paikat jäykkänä
S: Se niitä vetää nyt.
V: No joo se veti ainaki torstait (p)
(e)
Musiikkiarvostelija puhuu taistolaisuudesta enää 1970-luvun nuorisokulttuurina. Sitäkö se siis vain oli, eräänlainen uusi hippiliike? (l) | Kun Korpisalo kertoo vanhimmasta heidän kokoelmansa kivestä, tulee kuulijallekin kajahtanut olo. Näinkö se alkaa, kivikuume? (l)
(f)
Pelkäävätkö miehet omaa varjoaan. Omaa haavoittuvuuttaan. Sitä että hekin ovat lihaa luuta ja verta eivätkä metallia. Sitäkö miehet pelkäävät? (TV)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot