Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Hakukysymykset > Kysymyslauseen rakenne > § 1683 Kysymyselementti muuallakin kuin lauseen alussa

§ 1683 Kysymyselementti muuallakin kuin lauseen alussa

Interrogatiivipronomini voi sijaita myös muualla kuin lauseen alussa. Näin on kysymysliitteen sisältävässä kaksoiskysymyksessä (» § 1684) sekä edellistä puheenvuoroa tai sen osaa toistamalla tarkistavissa kysymyksissä (» § 1211). Edellisen puheenvuoron jotakin osaa suoraan toistavissa tarkistuskysymyksissä pronomini voi olla missä asemassa tahansa ja saada määritteenkin: Mä pelastin Antin maineen. – Antin minkä?

(a)
Mä tein sen silakkajutun … Dödö vilkaisi nopeasti sivulleen. – Teit minkä? – Sen silakkajutun. Sä itse kerroit sen kun aloitettiin. (k)

Interrogatiivipronomini voi olla muualla kuin alussa myös, kun yhdessä kysymyslauseessa on useampia interrogatiivipronomineja ja sen sisältämässä propositiossa siis useampia avoimia osia. Tällaisia moninkertaisia hakukysymyksiä on kolmea tyyppiä. Kysymyslauseke voi liittyä lauseeseen konjunktiolla (b), ja se voi esiintyä saman lauseen kahdessa tai useammassa lauseasemassa (c). Kolmannessa tyypissä interrogatiivipronomini on alussa mutta lauseessa on distributiivinen kvanttoripronomini mikäkin, milloinkin jne. (d) (» § 755).

(b)
Mika Asikaisen tasoituksen jälkeen oli vain kyse siitä, kuka tekee Jokerien voittomaalin ja missä vaiheessa. (l) | Siitä kuka oli syyllinen ja mihin, voidaan olla monta mieltä. (l)
(c)
Kuka tutkii mitä – ja millä hinnalla? (L)
(d)
Mutta mikä on liikaa ja mikä sopivasti minkäkin kokoiselle lapselle? (l) | On valtakunnallisen päätöksenteon asia, minkä verran mihinkin satsataan. (l)

Tyypin (b) jälkimmäinen kysymyslauseke tulkitaan sen lauseen pohjalta, johon se on liitetty. Tyypin (d) kysymys edellyttää, että vastaus on erilainen kunkin tarkoitteen osalta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot