Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Verbikysymys ja muut yksinkertaiset vaihtoehtokysymykset > Lausekekysymys ja fokusointi > § 1690 Fokusoitu ja fokusoimaton lausekekysymys

§ 1690 Fokusoitu ja fokusoimaton lausekekysymys

Lausekekysymykset eroavat toisistaan siinä, onko kysymysliitteellinen jäsen kysymyksen fokus vai ei. Teeman edellä sijaitessaan se on kysymyksen fokus:

 
Fokus Teema  
Huomennako se tulee?
Sitä kissaako ne siellä vieläkin parkuvat?
Sekö meidän väliin on tullut?

Tällainen fokusoitu lausekekysymys koskee sitä, hyväksytäänkö lauseen sisältö nimenomaan kysymysliitteellisen jäsenen osalta. (Vastaavista deklaratiivilauseista » § 13821384.) Asia siis pätee tai ei päde tämän lausekkeen ilmaisemaan sisältöön ja vain siihen.

Toiseksi kysymysliite voi liittyä subjektiin tai muuhun teemana olevaan lausekkeeseen, jolloin lauseen sanajärjestys on sama kuin vastaavassa neutraalijärjestyksisessä deklaratiivilauseessa. Kysymysliitteellinen lauseke ei tällöin välttämättä toimi fokuksena; rakennetyyppiä voi sanoa fokusoimattomaksi lausekekysymykseksi.

 
Teema  
Sinäkö olet lähdössä Italiaan?
Sinullako alkaa huomenna loma?

Fokusoidulle lausekekysymykselle on ominaista verbiloppuinen sanajärjestys (» § 13901391):

 
Museokadullako sinä sen sanoit asuvan? – Niin. (k) | Ansallako sinä ny kortteeria pirät? (k)

Fokusoitu ja fokusoimaton kysymyslause eivät kuitenkaan välttämättä eroa sanajärjestykseltään, vaan ero tehdään prosodisesti: fokusoidussa kysymyslauseessa painotetaan kysyttävää jäsentä. Vastauksena kysymyksen osan toisto osoittaa, että kysymys on tulkittu fokusoiduksi, mutta muutkin vaihtoehtokysymyksen minimivastaukset ovat mahdollisia:

 
Fokusoitu: Siirikö on lähdössä Italiaan? – Siiri. ~ Niin. ~ Joo.
Fokusoimaton: Siirikö on lähdössä Italiaan? – Niin. ~ Joo.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot