Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet > Esikentässä nominaalinen lauseke > Suppea reema ja reaktiiviset lauseet > § 1384 Vakuuttelu ja tyyppi Jotain siellä kuitenkin tapahtuu

§ 1384 Vakuuttelu ja tyyppi Jotain siellä kuitenkin tapahtuu

Esikenttäalkuinen, verbiloppuinen lause voi olla myös vakuutteleva. Tällöin asia esitetään mahdollisten tai ilmipantujen vastaväitteiden rinnalla tai tavoitellusta tiedosta esitetään vain osa. Lause on adversatiivisessa suhteessa johonkin kontekstissa: siinä voi olla ilmaus joka tapauksessa, kuitenkin tai mutta (a) tai sitä voi seurata mutta-lause (b).

(a)
Eli – se ei ollut mitään vaarallista? ¶ – No ei ainakaan näillä tiedoilla. – –. Melkoinen tälli se on joka tapauksessa ollut, ja selittää hyvin miksi hän oli tajuton ambulanssiin tullessaan. (k) | Jasminen euroviisu Niin kaunis on taivas ei sytyttänyt Oslossa. Omat kannattajansa se kuitenkin sai. (l) | Tepi ei itse joutunut koskaan vakavaan onnettomuuteen, mutta lähellä se oli. (l)
(b)
Entä ne kansainväliset huiput? Suomesta ne pitää löytää, mutta milloin; siihen ei ole luotettavaa vastausta. (l)

Yksi vakuuttelevan lauseen tyyppi on sellainen, jonka esikentässä on pronomini jokin tai muu indefiniittinen pro-sana. Lauseen esittäjällä ei ole asiasta täyttä tietoa, mutta hän ilmaisee pitävänsä kiinni siitä, että asia ei ole kokonaan vailla pohjaa (c). Implikaationa voi myös olla, että asiaintila ei ole paras mahdollinen (d).

(c)
– Sinä olit pannut jonkun soittamaan meille kotiin ja käskenyt minut heti tänne. ¶ – Ei pidä paikkaansa, – –. ¶ – Joku meille nyt kuitenkin soitti… (k) | Sampo sanoi, ettei Mikalla mitään autoa ole ja jutteli muutenkin niin kummallisia, että minä huolestuin perusteellisesti. ¶ Jotain erikoista se kaveri oli Ruotsissa tehnyt ja istunut siellä vankilassakin. (k)
(d)
”Miksi olet tullut Iltalehden palvelukseen”, Make kysyy sovinnollisesti, ”vaikka inhoat työtä, jota täällä täytyy tehdä?” ”Jostain minunkin on pakko leipäni tienata.” (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot