Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Yleistä > Lauseen informaatiorakenne > § 1371 Jatkuva ja vaihtuva teema

§ 1371 Jatkuva ja vaihtuva teema

Teema voi olla jatkuva tai vaihtuva. Se on jatkuva, kun yhtenäisessä tekstissä kuljetetaan samaa puheenalaista diskurssireferenttiä teemapaikassa. Tällainen on seuraavan katkelman ensimmäisessä virkkeessä esitelty henkilö: myöhemmät häneen viittaavat pronominit ovat teemana. Saman tarkoitteen uudelleenmaininnat voivat kuitenkin sijoittua lauseissa muihinkin asemiin kuin teemaksi.

 
Hakijoista on varsin vahvoilla syksyllä 50 vuotta täyttävä kauppatieteen tohtori Kari Jalas. Jalas toimii tällä hetkellä teollisuuden edustajana Brysselissä. Hänet tunnetaan myös teollisuuden Suhdannebarometrin isänä. Jalasta pidetään kivikasvoisena lobbarina, joka tuntee EU:n läpikotaisin. Hänellä olisivat suhteet valmiina joka suuntaan. (l)

Vaihtuva teema on kontekstissaan ensi kertaa mainittava entiteetti tai sitten aiemmin mainittu, joka otetaan uudestaan puheeksi. Jos tarkoite kuuluu johonkin puheenalaiseen tai yhteydestä ilmenevään joukkoon, vaihtuva teema luo implikaation, että siitä lauseessa sanottu ei koske muita kyseiseen joukkoon kuuluvia kuin sitä. Joukon jäseniä siis käsitellään yksitellen, ja vaihtuva teema on kontrastiivinen. Seuraavassa tekstikatkelmassa mainitaan ensin kaksi kilpailulajia, joista kummastakin kerrotaan jotakin. Seuraavaksi kuvataan hyppääjiä, joita sitten käsitellään vuorollaan kahtena eri ryhmänä.

 
Freestyle ja skysurf vasta tekevät tuloaan Suomeen. Freestylessa temppuillaan vapaapudotuksen aikana ja tyyli on vapaa. Skysurfia harrastetaan laskuvarjo selässä ja lumilauta jaloissa. ¶ Taivaalla leijuessaan hyppääjä ”surffailee” laudalla. Kokeneet taiturit karauttavat lumilaudallaan ilmalennon jälkeen tyylikkäästi maankamaralle, mutta aloittelijat potkaisevat laudan sivuun ennen laskeutumista. (l)

Kontrastiivisen tulkinnan tuo esiin painoton partikkeli taas, joka yleensä sijoittuu teeman jälkeen. Se antaa ymmärtää, että kyseisellä teemalla on tekstissä ollut vastinpari ja että näistä kahdesta sanotaan jotakin erilaista mutta vertailukelpoista. Myös sanalla puolestaan on vastaavanlaista käyttöä.

 
Maxin ajatteleminen johtaa Doraan. En voinut irrottaa katsettani hänestä silloin aperitiiveilla. Luulin, että kaikki huomasivat sen, mutta olin väärässä. Sini ei ainakaan huomannut ja Max taas oli oman esityksensä lumoissa. Mutta huomasiko Dora? (k) | Väyrysen mu-kaan Suomi ei nouse lamasta pelkästään perinteisellä elvytyspolitiikalla. Velkaelvytys veisi puolestaan Suomen entistä syvemmälle laman suohon. (l)

Vaihtuvan teeman ominaisuuksia voi olla myös esikentässä olevalla ilmauksella; tällöin itse teema on jatkuva (» § 13791381).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot