Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Lausekkeiden sisäinen järjestys > § 1395 Olla ylpeä pojastaan mutta pojastaan ylpeä isä

§ 1395 Olla ylpeä pojastaan mutta pojastaan ylpeä isä

Joissakin tapauksissa nominaalisten lausekkeiden sisäinen järjestys riippuu lausekkeen syntaktisesta asemasta. Esimerkiksi predikatiivina olevaa adjektiivia voi seurata siitä riippuva adverbiaali (a), mutta sama adverbiaali edeltää adjektiivia, kun tätä käytetään substantiivin määritteenä (b).

(a)
Hän on ylpeä pojastaan.
(b)
Siellä oli pojistaan ylpeitä isiä.

Tällaiset erot kertovat nominaalisia lausekkeita koskevasta yleisrajoituksesta: etulaajennuksella ei juuri voi olla omaa laajennusta jäljessään. Rajoitus pätee adjektiivimääritteisiin (c), genetiivimääritteisiin (d) ja postposition täydennyksiin (e).

(c)
nisäkkäille ominaisia piirteitä ~ *ominaisia nisäkkäille piirteitä | vrt. Piirteet ovat ominaisia nisäkkäille.
(d)
kasvattajaa vastaan kääntymisen pääsyy ~ *kääntymisen kasvattajaa vastaan pääsyy | vrt. Tästä voi seurata kääntyminen kasvattajaa vastaan.
(e)
sopimukseen pääsyn jälkeen ~ *pääsyn sopimukseen jälkeen

Rajoitus ei ole aivan ehdoton. Helpoiten siitä poikkeaa kokonaisuuden elatiivikonstruktio (f). Myös relatiivilause saattaa tulla etumääritteen ja tämän määrittämän sanan väliin (g).

(f)
Autosta ryntäsi Rajatorpantien vilkkaan liikenteen läpi hysteerinen nainen. Hän oli yhden tytöistä äiti, – – . (L) | Vastaavanlainen kehitys Tunisian ja muutamien öljyemiraateista kanssa on jäädetty mm. Syyrian poliittisen painostuksen vuoksi. (l)
(g)
Mutta nainen onkin ulkopuolinen omassa kodissaan. Hänen silmistään huutaa pelko miehen, josta hän on ollut vieraantumisestaan huolimatta hyvin riippuvainen, kuolemasta. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot