Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet > Neutraali ja tunnusmerkkinen teema > Subjekti loppukentässä > § 1375 Neutraalisti: Reunoja ympäröi lista

§ 1375 Neutraalisti: Reunoja ympäröi lista

Kun subjekti on loppukentässä, se on yleensä remaattinen, mutta lausetyypistä riippuen eri tavoin. Eksistentiaalilauseessa loppukenttä on e-subjektin normaali paikka. Loppukenttä kertoo jotain teemana olevasta paikasta ja ymmärretään reemaksi (a). Samantapainen informaatiorakenne on mahdollinen myös eräissä transitiivisissa OVS-järjestyksisissä lauseissa. Niissä verbi ei kuvaa toimintaa vaan – kuten eksistentiaalilause – jonkin paikan piirteitä (b) tai muun tarkoitteen tilaa, esim. tulevaisuudennäkymiä (c). Tällaisia verbejä ovat mm. paikallista suhdetta implikoivat koristaa, reunustaa ja ympäröidä (b) sekä odottaa, uhata ja vaivata (c).

(a)
Pöydällä on puhelin ja paperiröykkiöitä.
(b)
Talon ikkunapieliä koristivat puuleikkaukset ja sen ympärillä oli pieni puutarha. (k) | Perämoottoria varten perälaudan sisäpinnassa on oltava luiskahtamisen estävä kynsilevy, – –. On myös hyvä, jos reunoja ympäröi kunnollinen hankauslista, – –. (l) | Tielaitos on – – laatinut ennusteita eri liikennemuotojen tulevasta kehityksestä. Näitä tulevaisuuden odotuksia luonnehtii ensinnäkin toive liikenteen volyymin jatkuvasta kasvusta. (a)
(c)
Ainut laiha lohtu oli se, että hän joutuisi olemaan osastottomana osastonjohtajana vain neljä kuukautta, sen jälkeen häntä odottivat eläkeläisen päivät. (k) | Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. (a) | Tohtori Seppo Sorjonen tutki myöhään illalla Ragnar Lundmarkin vasenta jalkaa. – –. Hermanni Heiskaria puolestaan vaivasi paha ripuli. (k)

Subjekti on tällaisissa lauseissa usein abstrakti (esim. Häntä odottaa tuomio) tai verbi on juuri kyseisenlaisen subjektin yhteydessä tyypillinen (Häntä vaivaa ripuli). Viimeksi mainitussa tapauksessa elollissubjektinenkin lause on ymmärrettävissä informaatiorakenteeltaan neutraaliksi, esim. Minua pisti ampiainen ~ käärme: ampiaisen tai käärmeen pisto on ihmistä koskeva tapahtuma, eikä piston antaja ole välttämättä niinkään keskeinen. Samantyyppisiä ovat myös sellaiset intransitiiviset, eksistentiaalista lausetta lähestyvät tapaukset kuin (Jossakin) räjähti pommi ~ paloi kerrostalo sekä Minulle aukesi ovi uuteen maailmaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot