Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Hajarakenteet > Nominaalisia hajarakenteita > § 1401 Muissa rakenteissa: Kilpailu kovenee rahtiliikenteestä

§ 1401 Muissa rakenteissa: Kilpailu kovenee rahtiliikenteestä

Vähemmän vakiintuneita kuin eksistentiaaliset hajarakenteet ovat sellaiset tapaukset, joissa perussubjektin adverbiaali on siitä erillään. Niitä esiintyy enimmäkseen predikatiivi- (a) ja intransitiivilauseissa (b). Myös teemana olevan objektin osat voivat olla erillään toisistaan (c).

(a)
Matkat ovat pitkiä paikkoihin, joissa tulkkipalveluja saa – –. (l) | Kilpailu on erityisen kovaa rahtiliikenteestä. (TV) | Asunnot eivät enää menneetkään kuin kuumille kiville. Jonot olivat pitkät vain keskustan muutamiin taloihin. (L) | Venäjän ote oli kuitenkin heikko maantieteellisesti ja kulttuurillisesti kaukaisesta Tshetsheniasta. (L)
(b)
Kilpailu kiristynyt matkailijoiden markoista (L) [otsikko] | Miesten osuus kasvoi opettajaksi haluavista (L) [otsikko] | Matkat lyhenevät Itä-Eurooppaan (L) [otsikko] | Silloin kulku vaikeutuu matkatavarasäilytykseen ja lokerikoille. (L) | Pururata tyhjeni kuntoilijoista, kun tieto levisi karhun liikkumisesta Lahden suosituimmalla Tapanilan lenkkeilyalueella. (l)
(c)
Tämä johti tilanteeseen, jossa nimenomaan nuoriin ja kokemattomiin käsikirjoittajiin lopetettiin yhteydenpito – –. (L) | Käytännössäkin he – – työskentelevät välillä Kiovassa. Mutta Moskovaan heidän on säilytettävä yhteys – –. (l)

Samantapaisia hajarakenteita esiintyy substantiivi- (d) ja postpositiolausekkeissa (e) sekä yhdyssanojen yhteydessä, kun määriteosan oma täydennys saattaa seurata koko yhdyssanaa (f) (» § 436 ryhmät d–e). Nämä tapaukset perustuvat siihen, että etulaajennusta ja sen pääsanaa ei helposti eroteta toisistaan edellisen jälkilaajennuksella (» § 1395). Jälkilaajennuksen ensimmäinen mahdollinen paikka on siis pääsanansa jäljessä.

(d)
Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa harkitsemassa suhteiden normalisointia Serbian johtamaan Jugoslavian liittovaltioon. (l) | Alkuajan päätehtävänä on yhteyksien hoitaminen yhteistyökumppaneihin. (l) | EY:n avun ja lainojen määrä Jugoslavialle olisi lähivuosina ollut viisi miljardia markkaa. (L)
(e)
Aikataulut oli laadittu vain jatkoyhteyksiä varten Helsinkiin. (L)
(f)
Pankinjohtaja Kalevi Sorsa on peruuttanut eronpyyntönsä Suomen pankin johtokunnasta. (TV) | MTV3:n myöhäisillan elokuva Vuokralainen – – oli Roman Polanskin paluuelokuva Pariisiin. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot