Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssana lausekkeen osana > Määriteosalla laajennus > § 436 Määrittääkö laajennus määriteosaa vai koko yhdyssanaa?

§ 436 Määrittääkö laajennus määriteosaa vai koko yhdyssanaa?

Yhdyssana toimii lausekkeessa tai lausekkeena yleensä yhdistämättömän sanan tavoin, mutta joskus sanojen välisen suhteen osapuolena tai vaikutusalana onkin yhdyssanan tietty osa. Tätä ilmenee yhdyssanan laajennuksissa (a–e) ja yhdysosan puuttumistapauksissa (» § 437).

Seuraavissa tapauksissa yhdyssubstantiivin etulaajennus määrittää sisällöllisesti pikemmin pelkkää määriteosaa kuin koko yhdyssanaa (a). Määriteosana on useimmiten verbikantainen substantiivi.

(a)
Valtion virkaan nimittämispäätöksestä tulee ilmoittaa viipymättä Akatemialle. (A) vrt. valtion virkaan nimittäminen ~ *valtion virkaan päätös | Forsander ja hänen työtoverinsa ryhtyivät valikoimaan rottia niiden alkoholiin reagoimistavan mukaisesti. (L) vrt. reagoiminen alkoholiin ~ *tapa alkoholiin | tämä alun perin turkulaistyttö (L) | kaikki rajan ylimenevät neliöt (L)

Määriteosan ja sille kuuluvan määritteen väliin voi myös sijoittua koko yhdyssanaa koskeva määrite:

(b)
Pajupillin saa soimaan vielä elokuussakin. Alkukesä on kuitenkin sen parasta tekoaikaa. (L) vrt. sen teko; parasta (teko)aikaa | – – SDP:n ryhmä keskittyi lähinnä ruotimaan lapsilisiin tehtävän leikkauksen erilaisia toteuttamistapoja. (l)

Kaikissa tapauksissa ei ole selvää, määrittääkö etulaajennus sisällöllisesti vain yhdyssanan määriteosaa vai koko yhdyssanaa (c). Syntaktisesti kuitenkin on aina kyse koko yhdyssanan laajennuksesta.

(c)
[sydämen ohitus]leikkaus ~ sydämen [ohitusleikkaus] | Kahden minuutin puheenpito maksaa vitosen. (L) | Kohdun kaulaosan syöpätapauksia ilmi yhä enemmän (L) | autojen läpiajokielto (L)

Seuraavissa tapauksissa etulaajennus sen sijaan on semanttisestikin selvästi koko yhdyssanaa eikä vain sen alkuosaa määrittävä: ravintoloiden tupakointikielto (L), lihavien syömisoppaat (L).

Määriteosalle sisällöllisesti kuuluva laajennus voi sijaita myös yhdyssanan jäljessä (d) (» § 1401). Joskus mukana on sekä etu- että jälkilaajennuksia (e).

(d)
Ilkka Joenpalo jätti eroanomuksen eduskunnasta. (L) vrt. ero eduskunnasta ~ *anomus eduskunnasta | Jopa urheilujärjestöjen johtajilla oli asennoitumisvaikeuksia naisurheiluun, – –? (L) | Sen [projektin] avulla yritetään poimia käytännön kurssille oppilaita, jotka ovat putoamisvaarassa koulusta. (L)
(e)
– – alkoholin tuontirajoitukset Virosta Suomeen poistuvat. (E) vrt. alkoholin tuonti Virosta Suomeen | Fergie kommentoi eilen kuninkaallisen arvon riistoaikeita tyttäriltään – –. (L) | spreimaalien säilyttämispakko lukituissa kaapeissa (TV)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot