Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssanan rakenne > Yhdyssana kirjoituksessa > § 401 Yhdysviivan käytöstä

§ 401 Yhdysviivan käytöstä

Kirjoituksessa yhdyssanoja ovat kaikki sellaiset sananvälien ympäröimät useasta sanasta koostuvat kokonaisuudet, joissa sanat on kirjoitettu yhteen tai liitetty toisiinsa yhdysviivalla (eli yhdysmerkillä) tai sitä vastaavalla merkillä. Tästä on kuitenkin joitain poikkeuksia (a–b). Yhdysosana voi olla useasanainen kokonaisuus, jolloin yhdyssanan sisälläkin on sananvälejä:

(a)
kättä päälle ‑sopimus | Rakkautta ja anarkiaa ‑henkinen | Itä‑ Sri Lanka

Toisaalta yhdyssanoja eivät ole sanayhtymät, joissa sanoja yhdistää yhdys‑, ajatus‑ tai vinoviiva ja yhtymän osat kongruoivat:

(b)
kahteen‑kolmeen viikkoon | Turun–Tampereen tie | joutuvat/pääsevät naimisiin

Yhdysosia kytkee toisiinsa yhdysviiva, kun peräkkäin osuu eri yhdysosiin kuuluva sama vokaali (c) tai kun yhdysosana on kirjain, numero, kirjainsana, lyhenne tai muu ortografinen aines (d), erisnimi, sitaattilaina tai muu sitaatinomainen sana (e) tai useasanainen kielenaines (f).

(c)
raaka‑aine‑erä, talvi‑ilta, murto‑osa, koulu‑uudistus, syy‑yhteys, ylä‑ääni
(d)
A‑porras, 6‑kerroksinen, ay‑liike, EU‑maat, digi‑tv, dipl.‑ins., %‑osuus
(e)
Paavo‑setä, Pohjois‑Amerikka, Italian‑matka, natsi‑Saksa, squash‑maila, cd‑rom‑asema, tax‑free‑myynti, aivokuolema‑käsite, lahjakas‑sana
(f)
pro gradu ‑tutkielma, New Yorkin ‑matka, Romuttuuko perhe 80‑luvulla ‑seminaari

Yhdysviivaa käytetään yhdysosien kytkimenä myös summayhdyssanoissa (näyttelijä‑laulaja » § 432), niiden kaltaisissa määriteosissa (itä‑länsisuuntainen » § 434) ja ns. ketjusanoissa (ei‑kenenkään‑maa, tee‑se‑itse‑mies).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot