Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssanan rakenne > Yhdysosat > § 407 Kokoavasti eri sanaluokkien yhdistymismahdollisuuksista

§ 407 Kokoavasti eri sanaluokkien yhdistymismahdollisuuksista

Eri sanaluokkien sanojen yhdistymismahdollisuudet ovat suurimmat määritysyhdyssanoissa. Sen sijaan summayhdyssanoissa, yhdysnumeraaleissa, appositioyhdyssanoissa ja toistoyhdyssanoissa yhdysosat edustavat aina samaa sanaluokkaa.

Määritysyhdyssanojen osina esiintyy yleisimmin substantiiveja ja adjektiiveja. Yleisin kombinaatio on kahden substantiivin yhtymä (N+N). Asetelma 85 havainnollistaa yhdysosien mahdollisia sanaluokkayhdistelmiä määritysyhdyssanoissa.

Asetelma 85: Yhdysosien sanaluokkayhdistelmiä
Yhdyssubstantiiveja:
N+N ruokapöytä, kädensija, työehtosopimus, ehdollepano, paikkansapitävyys
A+N nuoripari, pikkulapsi, halpatuote, kuumasaumaus, vajaatoiminta, vanhainkoti
Vinf+N olemassaolo, syyttämättäjättäminen
Num+N viisiottelu, miljoonaomaisuus, nollatutkimus
Adv/P+N ilmianto, yhdessäolo, uudestisyntyminen, yksinhuoltaja, poikkikatu
PRT+N laiminlyönti, jees-mies
Yhdysadjektiiveja ja ‑partisiippeja:
N+A tähtikirkas, lähtövalmis, verenpunainen, nyrkinkokoinen, korviahuumaava
A+A märkäluja, pitkätukkainen, tummanpunainen, uudenkarhea
Num+A kaksiosainen, neljävuotias, kolminkertainen, yksivakaa
Adv/P+A keskenkasvuinen, läpimätä, päällekäyvä
Pro+A senkaltainen, tähänastinen
Yhdysverbejä:
N+V kantaesittää, etsintäkuuluttaa
A+V kuumasaumata, hienojakoistaa
Adv/P/PRT+V ylenkatsoa, irtisanoa, allekirjoittaa, jälleenvakuuttaa
Yhdysnumeraaleja:
Num+Num kaksikymmentä, kolmesataa, puolentuhatta
Muita:
Adv/P+Adv ympärijuovuksissa
Adv+P tännepäin
Sanaluokkamerkintä tyyppiä ”Adv/P” tarkoittaa, että sanalla on kahden eri sanaluokan mukaista käyttöä, esim. sanalla ympäri sekä adverbina että adpositiona. Kuitenkin yhdyssanan osalle tällainen sanaluokkaero on irrelevantti.

Verbien esiintymisessä yhdysosana on rajoituksia. Alkuosaksi ei käy finiittinen verbinmuoto, vaan verbi edustuu tässä asemassa infiniittisenä muotona (a), verbikantaisena substantiivina (b) tai erityisenä yhdysosamuotona (c) (» § 417).

(a)
olemassaolo, nukkumaanmeno, palavakivi
(b)
toteuttamismahdollisuus, keittolevy, rakennusaloite, keruutapa
(c)
asuintalo, nukkuma-alusta, riippuliito

Verbin finiittimuoto voi olla määriteosassa vain sitaatinomaisena aineksena, esim. eläköön-huuto.

Huom. Nykysuomen sanakirjassa hakusanoina olevista yhdyssanoista on yhdyssubstantiiveja n. 89 %, yhdysadjektiiveja n. 10 %, yhdysadverbeja tai -partikkeleita n. 0,7 % ja yhdysverbejä n. 0,3 % (Saukkonen 1973: 338). Mikkolan (1971) otoksessa kaunokirjallisuuden kielestä esiintyy yhdyssanoja tekstisanoina sanaluokittain seuraavasti: substantiiveja 82,1 %, adjektiiveja 8,85 %, adverbeja 6,28 %, lukusanoja 1,58 %, partikkeleita 0,74 %, konjunktioita 0,20 % ja verbejä 0,05 %. Näissä laskelmissa mainitut adverbien, partikkelien ja konjunktioiden luokat ovat perinteisiä, eivätkä tämän kieliopin sanaluokkajaon mukaisia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot