Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssanan rakenne > Yhdysosat > § 406 Yhdysosa epäitsenäinen: henkipatto, kottikärry, kohtuukäyttö

§ 406 Yhdysosa epäitsenäinen: henkipatto, kottikärry, kohtuukäyttö

Yhdyssanoilla on myös sellaisia yhdysosia, jotka eivät edusta itsenäistä, produktiivisesti taipuvaa lekseemiä:

  • taipumattomia tai vajaaparadigmaisia nominaalisia sanavartaloita, jotka esiintyvät yleisesti yhdyssanan alkuosana, esim. avo‑, epä‑, liika‑, lähi‑, nyky‑, perus‑, taka‑, täsmä‑, ulko‑, valko‑, ylä-, äkki‑
  • vierasperäisiä prefiksejä, esim. bi‑, fenno-, hetero‑, in‑, infra‑, kilo‑, milli‑, mini‑, pre‑, senso‑, super‑, ultra‑ (» § 172)
  • pelkästään määriteosana esiintyviä johdoksia, esim. alkeis‑ (vrt. *alkeinen), kaksois‑, enimmäis‑, vähimmäis‑, etsikko-, kohtuu-, uusio‑, yltiö‑
  • pelkästään edusosana esiintyviä johdoksia tai pakollisen määriteosan vaativia sanoja, esim. -pääsyinen, -hoitoinen, -mukaistaminen, -päiväisyys, -vuotias
  • ns. uniikkivartaloita eli vain yhdessä tai muutamassa yhdyssanassa esiintyviä sanavartaloita, esim. kiirastorstai, kottikärry, tihutyö, näsäviisas, ventovieras; henkipatto, toimenpide, punatulkku, vastahakoinen, ylenpalttinen
  • sellaisia määriteosana esiintyviä sanayhtymiä, jotka ovat hahmoltaan yhdyssanoja mutta eivät ole oma yhdyssanalekseeminsä, esim. mustavalkotelevisio, hinta-laatusuhde, raskaslastialus, läpitalonhuoneisto.

Suoranaisesti lekseemiä eivät edusta myöskään sellaiset ortografiset määriteosat kuin s-kirjain, 2,5-kertainen tai @-merkki (» § 401 ryhmä d).

Joskus sanavartalo esiintyy yleisemmin yhdyssanan määriteosana kuin itsenäisenä sanana ja yhdyssanassa vielä usein merkitykseltään jotenkin eriytyneenä, kuten sala‑, pienois‑ tai eri‑. Itsenäisestä sanakäytöstään irtautuneita ovat myös sellaiset intensifioivat tai korostavat määriteosat kuin huippu‑, jätti‑, koko‑, loisto‑, täys(i)‑, ääri‑ (» § 427).

Huom. Jotkin nelitavuiset lainasanat ovat yhdyssanan hahmoisia olematta varsinaisesti yhdyssanoja, esim. artisokka, kommervenkki, palsternakka. Yhdyssanamaisempia ovat sellaiset sanat, joiden loppu- tai alkuosa on samanasuinen kuin jokin olemassaoleva sana: hämähäkki, kuperkeikka, marakatti, papukaija, vatupassi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot