Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Edusosana adjektiivi > Komparaatio ja liitepartikkelit (i)nen-yhdysadjektiiveissa > § 428 Laaja-alaisempi ~ laajempialainen, muunlainenkin ~ muunkinlainen

§ 428 Laaja-alaisempi ~ laajempialainen, muunlainenkin ~ muunkinlainen

Adjektiivialkuisissa (i)nen-loppuisissa yhdysadjektiiveissa voi komparoitua edusosan asemesta määriteosa. Tämä mahdollisuus koskee yleensä komparatiivia (a) sekä genetiivialkuisissa sanoissa satunnaisesti superlatiivia (b).

(a)
Nominatiivialkuisia:laaja-alaisempi (skt) ~ laajempialainen (a, L) | vähäarvoisempi (skt) ~ vähempiarvoinen (skt) | useampivuotinen tuloratkaisu (l) | Vierasta kohti Sirpa on varannut neljä perunaa. Ja muutaman ylimääräisen isompinälkäisille. (L)
 
Genetiivialkuisia: tummemmansiniset (l) | Uutta puhelimessa on vibrahälytys ja aikaisempaa vetävämmännäköiset kuoret. (l) | Tämä on kyllä karkeammansorttista pilaa – –. (L)
(b)
pahimmanlaatuinen (skt) | Suomen parhaanmakuista kahvia (L)

Määriteosa ei kuitenkaan komparoidu, jos yhdysadjektiivi on leksikaalistunut tai merkitykseltään abstraktistunut, esim. hyväsydämisempi ’lempeämpi’ (~ *parempisydäminen), monipuolisempi, suorasukaisempi, turhanpäiväisempi (~ *turhemmanpäiväinen).

Genetiivialkuiset tapaukset edustuvat kaksisanaisena lausekkeena etenkin silloin, kun alkuosa komparoituu, esim. paremman näköinen, pahimman näköinen. Komparaatiojohdin ei liity tällaisen lausekkeen edussanaan: *hyvän näköisempi, *pahan näköisin.

Liitepartikkelit ‑kin ja ‑kAAn liittyvät joko edus- tai harvemmin määriteosaan sellaisissa (i)nen-yhdysadjektiiveissa, etenkin lainen-edusosaisissa, joilla on genetiivimuotoinen adjektiivi‑, pronomini- tai numeraalimääriteosa:

(c)
muunlaisiakin ajatuskulkuja (l) ~ muunkinlaisia kysymyksiä (l) | toisenlaisiakin kommentteja (l) ~ toisenkinlaisia mielipiteitä (l) | hänen tämänkertainenkaan erohankkeensa (l) ~ tämänkäänkertainen kirjamme (l) | – – yhdestä elokuvasta voi olla kolmenkinlaisia versioita. (l) | Vuosi sitten kanssani istui välillä melko arankinoloinen tyttö. (L) | senkäänvertaista kielitieteellistä asiantuntemusta (A)

Tavallista liitepartikkelin liittyessä alkuosaan on yhtymän kaksisanaisuus, esim. senkin tasoinen (l), tämänkin kokoinen (skt), tämänkään suuruinen (a) (myös » § 136). Muut liitepartikkelit kuin ‑kin ja ‑kAAn esiintyvät määriteosassa lähinnä vain mikä-pronominiin liittyneinä: minkähänlainen (skt), minkäslaista (l), minkävärisiä (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot