Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Määriteosan muoto > Määriteosana yhdysosamuoto > § 417 Verbimuodoste: lyömäsoitin, leivinpaperi, riippumatto

§ 417 Verbimuodoste: lyömäsoitin, leivinpaperi, riippumatto

Verbiä voi määriteosassa edustaa mA- tai in-päätteinen muoto. mA-määriteosien (a) kantaverbeinä on yksi- ja kaksitavuisia vartaloita (paitsi ei A-vartaloita) ja jokunen kolmitavuinen U-vartalo. in-määriteosien (b) kantana on kaksitavuisia vartaloita. Edusosana on yleensä ei-verbikantainen substantiivi, joskus adjektiivikin. mA-tyyppi on karttuva; sen sijaan uusia in-määriteosia ei synny. mA-loppuisia yhdysosamuotoja esiintyy sanakirja-aineistossa n. 60, in-loppuisia parikymmentä. Joissain sanoissa mA- ja in-määriteosa vaihtelevatkin, esim. asuma- ~ asuinalue.

(a)
juomatapa, kokoomateos, kutsumanimi, liikkumatila, lyömäsoitin, nukkumalähiö, osumatarkkuus, pesimäalue, tapahtumapaikka, yhtymäkohta | Adjektiiveja: naimaikäinen, syömäkelpoinen
(b)
keitinliemi, kuolinsyy, leivinpaperi, olinpaikka, parsinneula | Adjektiivi: elinkelvoton

Osa mA- ja in-yhdysosamuodoista esiintyy vain määriteosana, kuten sanoissa ampumahiihto, puimakone, asuinrakennus, synnyinmaa, mutta osa myös itsenäisenä substantiivilekseeminä, joskin eri merkityksessä, esim. liukumapinta, puremahaava, elinkeino, keitinliemi, vrt. substantiivit liukuma, purema (» § 245), elin, keitin (» § 256).

Lisäksi yhdyssanan määriteosana esiintyy sellaisenaan joitakin kaksitavuisia U-loppuisia verbivartaloita ja muutama O- ja i-vartalokin:

 
U-vartaloita: hehkulamppu, kiilusilmä, liukumäki, riippuliito, syntyperä, tihkusade (PS), väijypaikka (l, k) | O-vartaloita: säilörehu, takorauta | i-vartaloita: vihkitilaisuus (PS), lellivauva

Osaa U-vartaloista vastaa sama-asuinen substantiivilekseemi, esim. hehku, liuku, synty, tihku (» § 250).

mA- ja in-määriteosat edustavat läpinäkyvästi kantaverbiään, ts. ovat merkitykseltään verbaalisia, ja niitä vastaa määriteosana usein minen-johdoksen mis-loppuinen vartalo tai muu leksikaalistumaton teonnimijohdos tai U-verbivartalo sillään.

 
murtumakohta ~ murtumiskohta | synnyinmaa ~ syntymäaika ~ syntyhistoria | seisomapaikka ~ seisonta-aika ~ seisomisaika | leivinjauhe ~ leipomatuote (PS) ~ leivontapäivä (l) ~ leipomiskerho (k)

Teonnimijohdos voi määriteosana saada oman määriteosan, esim. kunnonkohentamistapa, jälleenvalintahaave, mutta mA- tai in-määriteosa ei (poikkeus: perunankuorimaveitsi).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot