Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Verbivastineelliset teonnimet > § 250 Substantiivilla ja verbillä sama vartalo: tuoksu, toivo, tanssi

§ 250 Substantiivilla ja verbillä sama vartalo: tuoksu, toivo, tanssi

Teonnimenä tai sen kaltaisena sanana voi toimia myös kaksitavuisen U-, O- tai i-loppuisen verbivartalon kanssa identtinen substantiivi:

 
haukku ’haukkuminen’, hehku, hinku, kaiku, kulu, kutsu, liuku, loppu, parku, sointu, synty, tuoksu, vyöry | neuvo, tahto, toivo, usko, verso | leikki, marssi, oppi, paini, sääli, tanssi

Ne voivat saada teonnimien tapaan verbilähtöisiä laajennuksia tai määriteosia, tavallisimmin subjektigenetiivin:

 
Substantiivi-ilmaus Verbi-ilmaus
pullan tuoksu ~ pullantuoksu pulla tuoksuu
baletinjohtaja Uotisen tanssiinkutsu baletinjohtaja Uotinen kutsuu tanssiin
Matin voitontahto Matti tahtoo voittoa/voiton ~ voittaa
sotilaiden marssi Viipuriin sotilaat marssivat Viipuriin

Jotkin tällaiset verbivartalot voivat esiintyä sellaisenaan myös yhdyssanan määriteosana (» § 417), esim. vilkkuvalo, takorauta, vihkitilaisuus.

Huom. Tässä käsiteltävät substantiivit tyyppiä haukku, neuvo, leikki on periaatteessa mahdollista hahmottaa myös teonnimijohtimen ‑U ~ ‑O ~ ‑i sisältäviksi, jolloin vartalovokaalin katsotaan sulautuneen johtimeen tai kadonneen sen edeltä, esim. haukku- + ‑U > haukk-u.

Verbivartalon kanssa identtisiä ovat myös O-loppuiset substantiivit halko, katko, kisko ja lohko, jotka kuitenkin semanttisesti assosioituvat pikemmin Aise-johtimisiin verbikorrelaatteihinsa (halkaista, katkaista jne.) kuin vastaavaan O-vartaloiseen verbiin. Myös e- ja A-vartaloissa tavataan verbin ja substantiivin identtisyyttä, esim. sylke- on sekä verbin sylkeä että substantiivin sylki vartalo. Samalla tavalla ”kaksineuvoisia” ovat vartalot kuse-, tuke-, tuule- sekä itä- ja kuiva-.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot