Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Tekijännimet > anta-ja, pyöräili-jä > § 253 Elottomien ja elollisten jA-sanojen merkityksiä

§ 253 Elottomien ja elollisten jA-sanojen merkityksiä

jA-johtimiset substantiivit tarkoittavat kantaverbinsä ilmaiseman aktiviteetin suorittajaa tai kantaverbin subjektin tarkoitetta vastaavaa tilanteessa läsnäolijaa. jA-johdoksen tarkoittama tekijä ei siis välttämättä ole agentiivinen. Paitsi ihminen, jA-johdoksen tarkoite voi olla myös eläin tai muu elollinen olio (a–b) taikka instituutio (c). Eläinten nimityksistä monet ovat eläinlajin tai ‑tyypin nimeäviä termejä (b).

(a)
Siian ja muikun kalastajat vihaavat limaista verkkoon takertujaa [kiiskeä]. (L) | – – seuraava saalistaja vaanii jo katonrajassa valmiina iskemään imukärsänsä ihmislihaan. (a) | Sienet kasvavat talvellakin. – – ne sopivat pöydän koristajiksikin. (L) | Geenit täyttävät kopioitujan kolme ehtoa: – –. (L)
(b)
jyrsijä, kehrääjä, lahottaja, matelija, märehtijä, noutaja, puolisukeltaja, saksanseisoja
(c)
kustantaja, jälleenmyyjä, sarjanousija, rakennuttaja, maahantuoja, äänenkannattaja
 
Hallituksesta ei ollut menojen supistajaksi. (PS) | Kaupunki on erittäin tehokas myös lumen poistajana sekä katujen hiekottajana ja suolaajana. (L) | Baden-Württemberg on menestyjä, mutta työttömyys kasvaa sielläkin (L)

Lisäksi on elotontarkoitteisia jA-johdoksia (d–e). Niitä motivoi metafora ihmisen kaltaisesta aktiivisesta toimijasta. Keskeinen alaryhmä ovat erilaisten teknisten laitteiden nimitykset, jotka ovat usein välineennimiä, sekä matematiikan ja geometrian termit (e).

(d)
avaaja ’avaamisväline’, katkaisija ’sähkökytkin’, päiväntasaaja, pölynkerääjä ’pölyä keräävä esine tai kohta’, tekijä ’vaikuttava seikka’
 
– – auto, tuo saastuttajista julmin. Auto on ilmanpilaaja, maisemanrumentaja ja oikea tappaja. (l) | Tekotimantista tulee pian yhtä kestävä kimaltelija kuin kuvan aidosta. (L) | Tunnetusti palokaasut ovat pahimpia tulipalon levittäjiä – –. (l) | Ville Räikkösen pronssimitalista toivotaan piristäjää Suomen ampumahiihdolle. (L)
(e)
hinaaja, hävittäjä, muuntaja, mönkijä, nitoja, risteilijä, aallonmurtaja, hiustenkuivaaja, ikiliikkuja, kauhakuormaaja, puhelinvastaaja | halkaisija, muuttuja, nimittäjä, osoittaja

Välineenniminä toimivilla jA-johdoksilla on usein rinnallaan vastaava in-johdos (» § 256), esim. jäähdyttäjä ~ jäähdytin, katkaisija ~ katkaisin.

Huom. jA-johdoksella, etenkään le-verbikantaisella, ei aina ole vastineenaan aktuaalista tai käytössä yleistä kantaverbiä, esim. virkailija (< vanh. virkailla), ravintoloitsija (< ?ravintoloida), kielitieteilijä (< ?(kieli)tieteillä), kahvitaukoilija (l) (< ?(kahvi)taukoilla).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot