Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > kana-la, sairaa-la > § 186 lA-sanojen koostumus ja merkitys

§ 186 lA-sanojen koostumus ja merkitys

Johtimen lA sisältäviä substantiiveja on viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä. Tyyppi on karttuva. Johdin liittyy nominin (vahvaan) vokaalivartaloon (anoppi-la, arka-la, Fazeri-la). Yksitavuiseen verbivartaloon liittyy johdinyhtymä ‑mA + ‑lA (myy-mä-lä, ui-ma-la). Muutamassa tapauksessa lA-johdinta edeltää o, joka ei kuulu alkuperäiseen kantavartaloon (lampola, parantola).

lA-johdoksen kantana on yleensä substantiivi, joskus adjektiivikin, jonka tarkoittama asia on luonteenomainen johdoksen tarkoittamalle paikalle tai olennaisessa yhteydessä siihen:

(a)
Substantiivikantaisia: asuntola, huvila, kahvila, kuppila, neuvola, ravintola, ruokala, räkälä ’epäsiisti ravintola’, takapajula ’takapajuinen seutu’, voimala | Adjektiivikantaisia: arkala, sairaala

Substantiivikantaisten lA-johdosten keskeisiä alaryhmiä ovat kantanaan ihmisen tai eläimen nimityksen sisältävät muodosteet (b), jotka ilmaisevat tämän olennon tai olentojen elinpaikkaa, sekä verbikantaiset deverbaalisubstantiivin johtimen sisältävät (c), jotka tarkoittavat tekopaikkaa, esim. hoit-o-la.

(b)
mummola, pappila, vankila | kanala, lampola, sikala
(c)
kylpylä, käymälä, myymälä, parantola, pesula, uimala

lA-johdoksissa on myös mytologiaan tai fantasiaan perustuvia paikkojen nimityksiä (d) sekä suku‑, talon- ja paikannimiä (e), joissa on sekä kantasanallisia johdoksia että läpinäkymättömiä.

(d)
hölmölä, manala, metsola, onnela, tuonela, unhola
(e)
Ikola, Mattila, Peltola, Riihelä, Sarantola, Seppälä, Takala | Hollola, Kokkola, Parikkala

Valtaosa vakiintuneista lA-johdoksista on oppitekoisia kuten kahvila, kanala, kylpylä, neuvola, ravintola, sairaala. Uudismuodosteet taas ovat usein sävyltään affektisia:

(f)
Kesä menikin ihan villilän meiningissä – –. (L) | Kyllä moni ennusti, ettet sää siellä kieltolassa [Venezuelassa] voi asua – –. (L) | Amerikan Yhdysvalloissa, nollatoleranssin punaniskalassa (L)

Huom. Leksikaalistuneita lA-johdoksia ovat esim. substantiivi etelä ja adjektiivit matala, nokkela ja vetelä (» § 149 kuvio 3).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot