Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Sanayhtymäkantaiset: hiekkapohjainen, pitkätukkainen > § 274 Merkitysryhmiä: pitkähihainen, runsaslajinen, kolmiosainen

§ 274 Merkitysryhmiä: pitkähihainen, runsaslajinen, kolmiosainen

(i)nen-loppuiset yhdysadjektiivit, jotka ovat yhdyssanan tai sanaliiton johdoksia, ovat merkitykseltään possessiivisia ja ilmaisevat kuuluvuussuhdetta niin kuin muutkin (i)nen-johdokset (a) (» § 261, 264265). Tosin yhdysadjektiivien merkitykseen ei yleensä sisälly kantasanan tarkoitteen runsauden implikaatiota (sama koskee llinen-tyypin yhdysadjektiiveja » § 279). Myös merkitykseltään abstraktimpi kanta on mahdollinen (b).

(a)
hiekkapohjainen männikkö (l) | pitkähihainen ja avokaulainen tunika (l) | sulavalinjainen savolaisvene (l) | korkeaselkänojainen tuoli (k)
(b)
oppimishäiriöinen lapsi (l) | makealöylyinen sauna (l) | runsaslajinen tropiikkiluonto (l) | amatööriperustainen luottamushenkilöorganisaatio (l) | tiivistunnelmainen kuvaus (l)

Keskeinen (i)nen-yhdysadjektiivien alaryhmä ovat määriteosanaan lukusanan tai muun kvantifioivan sanan sisältävät muodosteet (c). Ne ilmaisevat (i)nen-johdoksen kantasanan tarkoitteiden tai tarkoitteen määrää (i)nen-yhdysadjektiivin luonnehtiman substantiivin tarkoitteessa.

(c)
kolmimastoinen purjealus (l) | monipäinen käärme (l) | yli parimetrinen leppävapa (k) | 75-prosenttinen suoritus (l) | vähärasvainen juusto

Sanayhtymäkantainen (i)nen-adjektiivi voi ilmaista myös (valmistus)ainetta (hylkeennahkainen, työkaluteräksinen), koostumusta (tasa-aineinen, tiivismassainen) tai ajallista tai paikallista sijaintia (tammikuinen, myöhäisrautakautinen, kotimainen, ulkopuolinen). Ihmistarkoitteisen (i)nen-yhdysadjektiivin vaihtoehtona voi olla bahuvriihiyhdyssana, esim. pitkätukka, valkotakki (» § 424).

Eräillä etenkin ihmistä luonnehtivilla, enimmäkseen adjektiivialkuisilla (i)nen-yhdysadjektiiveilla on leksikaalistunutta metaforista käyttöä:

 
hyvänahkainen ’sopuisa’ | kevytkenkäinen ’huikentelevainen’ | paljasjalkainen ’syntyperäinen’ | pitkäkyntinen ’varas’ | sinisilmäinen ’hyväuskoinen’ | suoraselkäinen ’rehti’

Lisäksi on muunlaisia merkitykseltään erikoistuneita sanoja, monet oppitekoisia:

 
ajankohtainen, alkuperäinen, henkilökohtainen, itsepintainen, keskeneräinen, seikkaperäinen, suorasukainen, tilapäinen, turhanpäiväinen, täysipainoinen, uppiniskainen, vapaaehtoinen, vasenkätinen, vastenmielinen, väliaikainen

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot