Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > poika-mainen, vaisto-mainen > § 280 Yhdyssanamaisia johdoksia

§ 280 Yhdyssanamaisia johdoksia

Johtimen mAinen sisältävät adjektiivit ilmaisevat kantasanansa tarkoitteen kaltaista. Kantana on yleensä substantiivi, joskus adjektiivikin. Substantiivikantaisena mAinen-johdostyyppi on produktiivinen; sanakirjalekseemejä siinä on runsaat sata. Johdin ‑mAinen liittyy kantasanan nominatiivimuotoon (vesi-mäinen, piste-mäinen [pistemmäinen], ennätys-mäinen, nivel-mäinen, rock-mainen), (i)nen-nominien tapauksessa s-loppuiseen konsonanttivartaloon (ihmis-mäinen).

mAinen-johdokset ovat sikäli yhdyssanamaisia, että johdin liittyy nominatiivimuotoon eikä vokaalivartaloon. Johdin voi myös puuttua rinnastusrakenteissa yhdysosan tavoin (» § 437):

 
puu- ja pensasmaiset kasvit (Vesikansa 1989: 379) | jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä ja käsittelystä (a)

mAinen-johtimiset adjektiivit merkitsevät yleensä kantasubstantiivinsa tarkoitteen kaltaista, sitä muistuttavaa:

 
kissamainen, koulumainen, lasimainen, painajaismainen, poikamainen, puuromainen, raukkamainen, romahdusmainen, tosikkomainen, virkamiesmäinen
 
– – yhtäkkiä seinä hänen vieressään muuttuu jauhomaiseksi pölyksi – –. (k) | kiiltokuvamaiset ihmiset (yo) | melkeinpä öljymäisen tasainen meri (ou)

mAinen-adjektiivi voi tarkoittaa myös kantasanan tarkoitteelle jossain suhteessa ominaista. Tällöin kantasanan ja luonnehdittavan tarkoitteita ei samasteta, vaan ne vertautuvat toisiinsa jonkin ominaisuuden tai merkityspiirteen suhteen. Esimerkiksi marjamainen viini ei kaikkinensa muistuta marjaa vaan sen maku. Tässä käytössä mAinen-johdin voi liittyä myös henkilönnimeen (joka voi olla kaksisanainenkin).

 
kettumainen oveluus | satumainen omaisuus | Primadonnamaista keimailua kemiläinen karttaa. (l) | Lapuan kirkon juuri restauroidut lähes 100-äänikertaiset urut soivat katedraalimaisen komeasti Kiviniemen käsissä. (L) | Alusta on tukevan kovahko ja hieman pikkuautomainen – –. (L)
 
napoleonmainen ylimielisyys (l) | liksommainen tyyli (L) | eskoahomainen supliikki (L)

Lähinnä leksikaalistumia ovat sellaiset mAinen-johdokset kuin ammattimainen ’ammatin tavoin, ammatiksi harjoi(te)ttava’, räjähdysmäinen ’nopea, raju’, sikamainen ’siivoton, säädytön’, vaistomainen ’vaistonvarainen’. Lisäksi on joitakin adjektiivikantaisia mAinen-adjektiiveja kuten halpamainen, pikkumainen, raakamainen, turhamainen. Ne ovat kantasanaansa nähden merkitykseltään yksilöllisesti erikoistuneita ja sävyltään usein negatiivisia, samoin kuin monet substantiivikantaisetkin mAinen-johdokset, esim. kanamainen, raukkamainen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot