Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > § 185 Paikkaa ilmaisevien johdosten tyypit

§ 185 Paikkaa ilmaisevien johdosten tyypit

Substantiivijohdosten morfologisista tyypeistä runsaalla kymmenellä on pääasiallisena tai keskeisenä tehtävänään paikan ilmaiseminen. Tällaiset johdokset ovat enimmäkseen nominikantaisia. Lisäksi on verbikantainen (i)mO-johtiminen tyyppi (» § 258). Tyypeistä ovat karttuvia etenkin lA- ja (i)mO-johdokset.

Paikkaa ilmaisevat substantiivijohdokset jakautuvat tarkoitteiltaan kolmeen tyyppiin (» asetelma 71). Yksi morfologinen johdostyyppi edustaa yleensä yhtä tai pääosin yhtä näistä paikkatyypeistä. Joskus tarkoitteina on useantyyppisiäkin paikkoja, kuten (i)stO-johdoksilla: kuusisto (luonnonpaikka), kirjasto, virasto (kulttuuripaikkoja), lähistö (suhteellinen paikka).

Asetelma 71: Paikkaa ilmaisevat substantiivijohdokset
Kulttuuripaikka: ihmisen toiminnallaan luoma
-lA kanala, myymälä, pappila, sairaala » § 186 
-iO aukio, lämpiö, yliö » § 187 
-(i)mO kampaamo, ompelimo » § 258 
-(i)stO kirjasto, arkisto, levystö » § 180181 
Luonnonpaikka, maastonkohta
-nnex harjanne, jyrkänne, tasanne » § 187 
-nkO alanko, tasanko » § 187 
-ntO kesanto, suvanto » § 187 
-elmA lahdelma, notkelma » § 188 
-(i)kkO heinikko, kivikko, kuusikko » § 182183 
-(i)stO kuusisto, luolasto, vuoristo » § 180181 
-kex kieleke, niemeke, saareke, silmäke » § 201, 211 
-Arex kumpare, lampare » § 211 
Suhteellinen paikka: sijaintisuhde (kanta lokatiivinen) tai osasuhde
-UstA edusta, reunusta, sisusta » § 188 
-Us reunus, sisus, ympärys » § 188 
-mUs etumus, selkämys » § 188 
-mA laitama, reunama » § 188 
-(i)stO lähistö » § 180181 
-kkA perukka, pohjukka, sopukka » § 210 

Paikanjohdoksissa on myös rinnakkaisia samakantaisia muodosteita, esim. tasanne ~ tasanko, keittola ~ keittiö ~ keittämö, selus ~ selys ~ selusta ~ selkämys. Variantit eivät ole välttämättä synonyymisia.

Huom. Paikkaa ilmaiseva sanatyyppi ovat myös rio-loppuiset vierassanat, esim. akvaario, delfinaario, krematorio, terraario (» § 152).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot