Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > serku-kset, kömpel-ys, surk-imus > § 196 Vastavuoroisuutta ilmaisevia ja ihmistä kuvaavia sanoja

§ 196 Vastavuoroisuutta ilmaisevia ja ihmistä kuvaavia sanoja

Eräät substantiivikantaiset johtimen ‑s : -kse- (a) tai ‑Us : -Ukse- (b) sisältävät johdokset tarkoittavat keskenään sukulaisuussuhteessa tai muussa vastavuoroisessa lähisuhteessa olevia ihmisiä. ‑s liittyy kaksitavuiseen, ‑Us kolmitavuiseen kantaan. s- ja Us-johtimisia yksilönnimiä on yhteensä parikymmentä lekseemiä. Kumpikin johdostyyppi on epäproduktiivinen.

(a)
kaimakset, kälykset, langokset, serkukset, siskokset, veljekset
(b)
kaverukset, kumppanukset, naapurukset, sisarukset, ystävykset

Nämä ovat monikkosanoja (» § 558), ja niiden yksiköllinen käyttö muutoin kuin lukusanan yhteydessä (kaksi veljestä) on marginaalista, esim. Valkokankaan mykkä veljes äänessä (l).

Adjektiivikantaisia Us-johdoksia ovat vanhus ja ilUs-johtiminen rumilus (vrt. hutilus) sekä sävyltään negatiiviset kömpelys, typerys, vetelys ja voimasana pahus. Lisäksi on Us-johdosten hahmoisia deskriptiivisen sävyisiä yksilönnimiä kuten köntys, lurjus, nahjus, vätys. (Vrt. paikkaa ilmaisevat Us-johdokset » § 188; verbikantaiset Us-teonnimet » § 232234; muut (U)s-johdokset » § 200.)

Johtimen ‑(i)mUs sisältää runsaat kymmenen yksilöä ilmaisevaa lekseemiä, useimmat adjektiivikantaisia ja sävyltään negatiivisia:

(c)
ilkimys, laiskimus, pyhimys, raakimus, surkimus, tylsimys, ylimys

(Vrt. substantiivikantaiset paikkaa ilmaisevat mUs-johdokset » § 188; verbikantaiset mUs-johdokset » § 243.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot