Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > johda-nto, toimi-nto > § 239 Epäproduktiivinen ntO-johdostyyppi; hallinto vs. hallinta

§ 239 Epäproduktiivinen ntO-johdostyyppi; hallinto vs. hallinta

Johtimen ntO sisältäviä verbikantaisia substantiiveja on n. 40 sanakirjalekseemiä. Tyyppi ei ole produktiivinen. Kantoina esiintyy eriloppuisia kaksitavuisia vartaloita sekä muutama kolmitavuinen itse-vartalo (jonka tse-aines puuttuu ntO-johdoksesta) tai yksitavuinen vartalo (» § 222 asetelma 73). Johdin liittyy (heikkoon) vokaalivartaloon.

 
‑A- > johdanto, käytäntö, tuotanto | ‑e- > laskento, olento, poljento | ‑i- > keksintö, kukinto, mietintö, nautinto, sovinto, toiminto | ‑O- > katsanto, uskonto | ‑U- > asunto, istunto | ‑AA- > avanto, verranto | ‑itse- > havainto, palkinto, ravinto | 1-tav. > luonto, saanto

ntO-johdokset eivät yleensä ole semanttisesti teonnimiä, vaan niihin nähden erikoismerkityksisiä. Samakantaiset ntA-johdokset puolestaan ovat teonnimikäytössä.

 
ntO-johdos ntA-johdos
hallinto ’administraatio’ hallinta ’jonkin hallitseminen’
lausunto ’kannanotto, selvitys’ lausunta ’lausuminen’
luento ’opetuksessa pidettävä esitelmä’ luenta ’lukeminen; tulkinta’
perintö ’osuus jäämistöstä’ perintä ’periminen, velkominen’
lainsäädäntö säädäntä ’säätäminen’

Verbikantaisista ntO-johdoksista paikkaa ilmaisevat asunto, avanto ja kaivanto (nominikantaiset » § 187).

Huom. ntO-loppuisten substantiivien pyyntö ja sääntö verbivastineiksi käsitetään pyytää ja säätää, mutta äännesuhteet ovat poikkeukselliset (» § 159).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot