Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Vierasperäiset: aktiivinen, konventionaalinen > § 267 Vierassanoissa yleinen johdostyyppi

§ 267 Vierassanoissa yleinen johdostyyppi

inen-johtimisiin adjektiiveihin kuuluu monta sataa vartaloainekseltaan vierasperäistä sanakirjalekseemiä. Tähän vierassanojen ryhmään voi tulla uusiakin sanoja.

 
absoluuttinen, dramaattinen, filosofinen, fyysinen, hygieeninen, ironinen, klassinen, konkreettinen, konventionaalinen, liturginen, looginen, matemaattinen, objektiivinen, poliittinen, skeptinen, sosialistinen, teoreettinen, totaalinen, viktoriaaninen

Lukuun ottamatta iivinen-loppuisia näillä adjektiiveilla on usein korrelaattinaan iikka- tai muunloppuinen samavartaloinen substantiivi, esim. dramatiikka, fysiikka, matematiikka; filosofia, hygienia, konkretia, teoria, Viktoria; objekti, skepsis (» § 152). Vastaava (i)nen-adjektiivi ilmaisee tällaiseen entiteettiin kuuluvaa tai sille ominaista. Rinnalla on usein myös samavartaloinen toimijan nimitys: (i)kko-päätteinen, esim. fyysikko, matemaatikko, poliitikko (» § 198 huom.), tai päätteetön, esim. filosofi, liturgi.

Huom. Osa vartaloltaan vierasperäisistä inen-adjektiiveista on aiemmin esiintynyt llinen-johtimisina. Nykykielessä tämä on satunnaista ja koskee vain kantavartaloltaan kaksitavuisia sanoja, esim. mystillisten maalailujen (l), pelin taktillinen kehitys (l). Lisäksi joidenkin sanojen llinen-variantti esiintyy kivettymänä nimissä tai nimikkeissä, esim. Teknillinen korkeakoulu, klassillinen filologia. Vakiintunut on myös adjektiivi kristillinen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot