Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > ant-elias, kivu-lias, työ-läs > § 291 liAs-sanojen muodostus ja merkitys

§ 291 liAs-sanojen muodostus ja merkitys

(e)liAs-johtimiset adjektiivit ovat enimmäkseen verbikantaisia, jotkin substantiivikantaisiakin. Ne ilmaisevat kantasanansa tarkoittaman asian tai ilmiön tyypillistä tai luontaista esiintymistä luonnehdittavassa tarkoitteessa, joka on usein ihminen. Johdostyyppiin kuuluu n. 30 sanakirjalekseemiä, eikä se kartu. Johdin ‑(e)liAs liittyy kaksitavuiseen (vahvaan tai heikkoon) vokaalivartaloon (keks-eliäs, miett-eliäs, kivu-lias), jonka loppuvokaalin korvaa johtimen e-aines muutoin paitsi ei aina U-vartalossa (avu-lias, kitu-lias).

 
Verbikantaisia: antelias, puhelias, säästeliäs, tuottelias, viitseliäs, yritteliäs | Substantiivikantaisia: armelias, avulias, kivulias, toimelias, unelias
 
Hän vaikutti normaalin pisteliäältä ja määräävältä. (k) | Noiden aikojen kontratenorit olivat ilmeisesti voimassaan loisteliaita – –. (l) | Farssi on mielettömän vaateliasta näyteltävää. (l)

Kantasanasuhteiltaan vähemmän selviä ovat esim. uskalias ja vaitelias (vrt. uskaltaa, vaiti). Joillakin verbikantaisista (e)liAs-johdoksista on välittömänä kantasananaan (e)le-johtiminen verbi: kohtelias (< kohtele‑), utelias (< utele‑); sanoissa pisteliäs tai yritteliäs adjektiivinjohtimeksi voidaan katsoa joko ‑(e)liAs tai ‑iAs (< pistää ~ pistellä). Johtimen (e)l‑ainekseton variantti ‑iAs esiintyy sanoissa armias, laupias, ‑vuotias ja kuoliaaksi.

Johtimen ‑lAs sisältävillä muutamalla adjektiivilla on kantanaan yksitavuinen substantiivi: suu-las, työ-läs, vuo-las. Enimmäkseen johdin ‑(i)lAs kuitenkin muodostaa yksilöä tarkoittavia verbikantaisia substantiiveja (» § 254); verbikantaisten (i)lAs-johdosten ainoa adjektiivi on joutilas.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot