Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja > lemp-eä, ehjä > § 299 Virkku, kiero, ehjä ja muita toiseen assosioituvia adjektiiveja

§ 299 Virkku, kiero, ehjä ja muita toiseen assosioituvia adjektiiveja

Lisäksi on joitakin muita sellaisten samapäätteisten adjektiivien ryhmiä, joilla on kantasanoja tai korrelaatteja. Tällaisia U-loppuisia adjektiiveja ovat esim. seuraavat:

 
kuulu (vrt. kuulla, kuulua), köyry (vrt. köyryssä, köyristyä), nilkku (vrt. nilkka), pysty (vrt. pystyssä), virkku (vrt. virkeä, virota)

U-loppuiset adjektiivit järkky, kärtty ja hurmu lienevät takaperoisjohdoksia (← järkyttää ~ järkyttävä, kärttyinen, hurmuri). Pienen (t)tU-loppuisten adjektiivien ryhmän muodostavat sellaiset, jotka eivät nykykielessä ole verbin TU-partisiippeja: ilmetty, julmettu, lesty, vimmattu (partisiippien muista adjektiivileksikaalistumista » § 630632).

Hahmoltaan yhtenäinen ryhmä ovat myös CjA- ja CjU-loppuiset adjektiivit. Konsonanttiaineksena on h, l tai r. Muutamalla CjA-loppuisista on eA-loppuinen synonyymi: ehjä ~ eheä, sorja ~ sorea, osalla muitakin korrelaatteja.

 
ehjä, hurja, kurja, norja, nurja, pöljä, tyhjä, väljä | halju, kalju, kelju, nulju, valju

O-loppuisia adjektiiveja, joilla on mahdollinen korrelaatti tai kantasana ovat kelpo (vrt. kelpaa-), kiero (vrt. kierV-), ‑verto (vrt. verta-) ja viisto (vrt. viistä-).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot