Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > § 265 Lisää nen-adjektiivien merkityssuhteista

§ 265 Lisää nen-adjektiivien merkityssuhteista

Possessiivisten (i)nen-adjektiivien konkreettismerkityksisinä kantasubstantiiveina on sekä ainesanoja (a, d, osin e) että jaotontarkoitteisia sanoja (b).

(a)
hikinen, homeinen, kurainen, likainen, luminen, nukkainen, pölyinen, rasvainen, ruosteinen, saippuainen, sotkuinen, sumuinen, suolainen
(b)
arpinen, karvainen, kesakkoinen, kuoppainen, matoinen, muhkurainen, naarmuinen, reikäinen, ryppyinen, tahrainen, uurteinen

Myös tarkoitteeltaan abstraktimpi kantasana on mahdollinen (c), samoin deskriptiivinen kantavartalo, esim. ruppainen huopa (L), lähmäinen käsi (K). Sellaiset adjektiivit kuin itkuinen, nuhainen tai nälkäinen ilmaisevat yleensä ihmisen olotilaa.

(c)
helteinen, hätäinen, iloinen, janoinen, kiireinen, myrskyinen, suojainen, syntinen, uninen, vammainen, velkainen, vihainen

(i)nen-adjektiivin kantasana voi ilmaista myös adjektiivilla luonnehdittavan tarkoitteen valmistusainetta (d) tai muotoa, olomuotoa tai rakennetta (e).

(d)
kuparinen, muovinen, nahkainen, pellavainen, puinen, rukiinen, teräksinen, villainen
(e)
jauhoinen peruna ’rakenteeltaan jauhoa muistuttava’ | jäinen puolukka ’jäässä oleva’ | koukkuinen selkä ’koukun muotoinen, koukulla oleva’ | sirpaleinen peili ’sirpaleina oleva’Muita: kiteinen, kumpareinen, puuroinen, sekainen, sokkeloinen, tasainen

Samallakin adjektiivilla voi olla erityyppistä käyttöä, esim. savinen saapas ’saapas, jossa on savea’ (a) – savinen astia ’astia, joka on tehty savesta’ (d), kivinen sitruuna (b) – kivinen penkki (d). Valmistusainetta voi ilmaista myös yhdyssanan nominatiivimääriteosa: saviastia, kivipenkki.

(i)nen-adjektiivit voivat kuvata myös väljempää kuuluvuussuhdetta: sitä että luonnehdittavaan sisältyy (i)nen-johdoksen kantasanan tarkoitteen ominaisuuksia tai piirteitä (mutta ei itse tarkoitetta) tai että kantasanan tarkoite on jollain muulla tapaa yhteydessä pääsanan tarkoitteeseen tai sen kaltainen (vrt. mAinen-johdokset » § 280).

(f)
jouluinen tunnelma ’joululle ominainen’ | hedelmäinen viini ’hedelmänmakuinen’ | mieleinen ruoka ’mielen mukainen’ | rautainen terveys ’raudanluja’Muita: jumalainen innoitus, katajainen kansamme, kesäinen juoma, kultainen mieheni, lasinen katse, miehinen käsitys, ohdakkeinen ura, paperinen tarina, pippurinen taistelija

Mittaa ilmaisevat esim. kiloinen hauki, metrinen halko, ja (i)nen-adjektiiveihin kuuluu myös värinnimityksiä (keltainen, punainen, sininen).

Jotkin (i)nen-adjektiivit ilmaisevat luonnehtimansa substantiivin tarkoitteen paikallista (g) tai ajallista (h) sijaintia. Tämä merkitys on seurausta kantasanan leksikaalisesta merkityksestä. Kantana voi toimia paitsi substantiivi myös muu nominaalinen vartalo (entinen, etäinen ym.) tai adverbi (ammoinen, silloinen).

(g)
itäinen siipi ’(rakennuksen) itäisessä, idänpuoleisessa osassa sijaitseva’ | kaukainen saari ’kaukana sijaitseva’ | ulkoiset puitteet ’ulkopuoliset, ulkona sijaitsevat, ulospäin näkyvät’Muita: eteläinen, keskeinen, läheinen, oheinen, sisäinen, syrjäinen
(h)
eilinen onnettomuus ’eilen sattunut’ | viimekeväinen kokous ’viime keväänä pidetty’ | öinen ratsastus ’yöllä tapahtuva’Muita: aamuinen, ainainen, heinäkuinen, huominen, myöhäinen, nykyinen, torstainen, äskeinen

(Vrt. suhteellista paikkaa tai aikaa ilmaisevat (i)nen-suhteutusadjektiivit » § 270272; suhteellista sijaintia ilmaisevat immAinen-johdokset » § 281; aikaa ilmaisevat llinen-johdokset » § 277.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot