Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > auk-io, harja-nne, tasa-nko, pime-nto > § 187 Muiden paikkajohdosten koostumus ja merkitys

§ 187 Muiden paikkajohdosten koostumus ja merkitys

Paikkaa ilmaisevia iO-johtimisia substantiiveja on kolmisenkymmentä sanakirjalekseemiä. Kantasanana voi olla nomini tai verbi. (Verbikantaiset myös » § 248; iO-johdokset muilta osin » § 197, 204, jossa myös muodostusehdot.)

 
Adjektiivikantaisia: eriö, kylmiö, laakio, lämpiö, pimiö, tyhjiö, viheriö | Substantiivikantaisia: aarnio, kahvio, malmio, ministeriö | Muu nominikanta: aukio, keskiö, lähiö, umpio, yliö | Verbikantaisia: keittiö, lukio, perkiö, raiskio, raivio, säiliö

Johtimen ‑nnex (: ‑ntee-) sisältävät substantiivit muodostavat pienen epäproduktiivisen johdostyypin, johon kuuluu parikymmentä nomini- tai verbikantaista lekseemiä. Johdin liittyy kaksitavuisen nominin (heikkoon) vokaalivartaloon. Nominikantaiset nnex-johdokset ilmaisevat pinnanmuodoltaan jotenkin erottuvaa maastonkohtaa tai aluetta: substantiivikantaisia ovat esim. harjanne, selänne ja sävyltään deminutiiviset kujanne, ojanne, adjektiivikantaisia jyrkänne, syvänne, nominivartalokantaisia alanne, ylänne ja tasanne. Verbikantaisista nnex-johdoksista, joita on kaikkiaan kymmenisen lekseemiä (» § 241), paikkaa ilmaisevat kaivanne ja painanne. Hahmoltaan nnex-johdosten asuisia ovat myös liukasta (tien) pintaa kuvaavat sanat iljanne ja polanne.

Paikkaa ilmaisevia nominikantaisia nkO- ja ntO-johdoksia ovat alanko, syvänkö, tasanko, ylänkö, kesanto ja pimento, verbikantaisia (» § 239) avanto, kaivanto ja asunto.

Huom. Muuta kuin paikkaa ilmaisevat merkitykseltään abstraktit, enimmäkseen oppitekoiset nnex-johdokset asenne, ihanne, suhdanne ja tilanne, nkO-johdokset ahdinko, osinko, tasinko ja ntO-johdokset eranto, toisinto ja varanto.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot